Biblioterapia

Na spotkania biblioterapeutyczne wszystkich zainteresowanych zapraszamy
w ramach sieci współpracy i samokształcenia SIEĆ NAUCZYCIELI BIBLIOTERAPEUTÓW.