Otyłość dziecięca z perspektywy dzieci i rodziców : aspekt behawioralny, emocjonalny, poznawczy / Kamila Czepczor-Bernat

Otyłość dziecięca z perspektywy dzieci i rodziców : aspekt behawioralny, emocjonalny, poznawczy / Kamila Czepczor-Bernat. – Warszawa : Difin, 2021. – ISBN 978-83-66491-91-5

Autorka jest psychologiem i zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi zachowań żywieniowych, obrazu ciała, psychologicznymi aspektami otyłości. Wyjaśnia psychologiczne uwarunkowania funkcjonowania dzieci i młodzieży z otyłością, czyli regulowanie emocji za pomocą jedzenia. W części teoretycznej podała definicje otyłości, wieloczynnikowe uwarunkowania otyłości jak czynniki socjoekonomiczne, fizjologiczne, rodzinne psychospołeczne. Przedstawiła wybrane aspekty funkcjonowania behawioralnego, emocjonalnego i poznawczego dzieci i młodzieży opisując wybrane czynniki wpływające na kształtowanie się obrazu ciała, nienormatywne style i zachowania odżywiania się oraz powiązane z tym inne aspekty funkcjonowania psychologicznego, emocje i stres a inne aspekty funkcjonowania psychologicznym. W kolejnym rozdziale opisała badania własne w zakresie psychologicznego funkcjonowania dzieci i młodzieży z otyłością, których celem było porównanie dzieci i młodzieży o zróżnicowanym wskaźniku masy ciała w zakresie niezadowolenia z ciała, stylów jedzenia oraz doświadczania pozytywnych i negatywnych emocji. Na zakończenie publikacji wskazano wybrane strategie prewencyjne i interwencyjne u dzieci i młodzieży z nadwagą w Polsce (ogólnopolski program edukacyjny „Trzymaj Formę” „POL-HEALTH”, „6-10-14 dla Zdrowia”, „Środa z profilaktyką”) i na świecie. Książka poznaczona jest dla psychologów, lekarzy, dietetyków oraz naukowców zajmujących się problemem otyłości wieku rozwojowego.