I Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa: „Sztuczna inteligencja – nadzieje, wyzwania, perspektywy” zakończona

ikona-konferencja

18 listopada 2017 r. na Politechnice Gdańskiej odbyła się I Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa Zdolni z Pomorza „Sztuczna inteligencja – nadzieje, wyzwania, perspektywy”. Na konferencji zorganizowanej w ramach projektu Zdolni z Pomorza przez Samorząd Województwa Pomorskiego, Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku oraz Politechnikę Gdańską młodzi uzdolnieni ludzie z całego województwa mogli zaprezentować swoją wiedzę i wymienić się poglądami na temat sztucznej inteligencji, jej możliwości i roli w różnych dziedzinach życia.

Zwycięzca konkursu Nauczyciel Pomorza 2017

1_statuetka_nauczycielpomorza_mini

Podczas VI Forum Edukacji Pomorskiej (27 X 2017 r.) poznaliśmy zwycięzcę II edycji konkursu. Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego przyznał tytuł Nauczyciela Pomorza 2017 Marii Gajewskiej – nauczycielce języka polskiego z Czerska.

Dobre praktyki nauczycielskie

Baza dobrych praktyk nauczycielskich

Zapraszamy nauczycieli do korzystania z bazy dobrych praktyk w zakresie rozwijania zdolnych uczniów. Ponadto baza umożliwia korzystanie z materiałów dydaktycznych oraz pozwala zamieścić własne autorskie programy w bazie.

Wyróżnienie dla PBW w Gdańsku od IBUK Libra

ibuk_libra_zmn._1

Mamy powody do radości, wczoraj w Warszawie podczas II edycji Akademii Dyrektorów Bibliotek IBUK Libra nasza Biblioteka została wyróżniona (jako jedyna spośród bibliotek pedagogicznych) okolicznościową statuetką. Otrzymaliśmy ją w kategorii „Aktywna promocja Ibuka Libry wśród czytelników” w ramach akcji „Promocja e-czytelnictwa w bibliotece”. Dodatkiem do wyróżnienia jest zestaw książek – bestsellerów wydanych przez PWN.

Ankieta dotycząca bazy dobrych praktyk nauczycielskich

Baza dobrych praktyk nauczycielskich

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Gdańsku w ramach Rocznego Planu Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego „Aktywni Pomorzanie” w 2016 r. budują bazę on – line dobrych praktyk nauczycielskich.

IV Międzyszkolny Turniej Logopedyczny „Szumiące zabawy”

chrząszcz

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku oraz Szkoła Podstawowa nr 49 w Gdańsku zaprosiły uczniów chętnych do udziału w IV Międzyszkolnym Turnieju Logopedycznym „Szumiące zabawy”.

6 – latek w szkole czy przedszkolu

Informacje dla rodziców sześciolatków.

Prelekcja: „Pamięć ocalona. Powstanie armii gen. Hallera we Francji w latach 1917-1919″, 18 lutego 2016 r. w PBW w Gdańsku

kultura_polska_na www

18 lutego br.odbyło się spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Kultura Polska w Le Mans, PBW w Gdańsku oraz CEN w Gdańsku. Prelekcję „Pamięć ocalona. Powstanie Armii Polskiej we Francji w latach 1917-1919” wygłosiła Alicja Trojanowska-Duluc.

Rok 2016 rokiem Pomorskiej Wspólnoty Obywatelskiej

indeks_na www

Radni pomorskiego sejmiku 25 stycznia br. ustanowili rok 2016 Rokiem Pomorskiej Wspólnoty Obywatelskiej. W 2016 r. obchodzić będziemy wiele rocznic doniosłych wydarzeń historycznych, a w tym 550 rocznicę II pokoju toruńskiego, w wyniku którego znaczna część obecnego województwa pomorskiego przyłączona została jako Prusy Królewskie do Polski – napisano w uzasadnieniu do wspomnianej uchwały pomorskiego sejmiku.

PBW w Gdańsku „Ambasadorem technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji”

ambasador_picasso_mini

22 stycznia 2016 roku w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród zwycięzcom konkursu na najciekawsze zajęcia z wykorzystaniem e-podręczników „Szkoła na czasie, e-podręczniki w klasie!”.

Biblioteki pedagogiczne wspierające konkurs – w tym Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku – uhonorowano tytułem „Ambasadora Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Edukacji”.

Nabytki – nowości książkowe 2018

ksiazka

Zestawienie nowości książkowych w wyborze 2018

Szkolenie z serwisów POLONA/2miliony i ACADEMICA dla bibliotekarzy

POLONA

Bezpłatne szkolenie z serwisów POLONA/2miliony i ACADEMICA odbyło się 18 stycznia 2018 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku. Szkolenie poprowadził specjalista z Biblioteki Narodowej Iwo Hryniewicz.

Nabytki-nowości audiowizualne : XI- XII 2017 r.

Zbiory Audiowizualne PBW w Gdańsku
NOWOŚCI: listopad – grudzień 2017 r.

Informacja o wyborze oferty (Prenumerata prasy na 2018 r.)

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA UL. GEN. J. HALLERA 14, 80-401 GDAŃSK informuje, że w trybie zapytania ofertowego na prenumeratę prasy, dzienników lokalnych i ogólnokrajowych oraz czasopism fachowych na rok 2018 do PBW w Gdańsku złożono ofertę :
Garmond Press S.A. Oddział w Gdańsku : ul. Elbląska 54, 80-274 . Cena brutto za prenumeratę w 2018 r. 20 353,71 zł. Wybrano ofertę firmy Garmond Press S.A. O.Gdańsk na kwotę netto 18 879,52 zł
Uzasadnienie wyboru: W.w wykonawca jako jedyny złożył ważną ofertę i przystąpił do przedmiotowego postępowania
Zawiadomienie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej wwww.pbw.gda.pl

Spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia

logo_sieci samoksztalcenia nauczycieli bibliotekarzy

13 grudnia odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nowoczesna Biblioteka. Do wzięcia w nim udziału zaprosiliśmy wszystkich nauczycieli bibliotekarzy zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji.