Nowe zbiory w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w PBW w Gdańsku

140_miniatura

Drodzy Czytelnicy,
Z radością informujemy, że PBW w Gdańsku zakupiła specjalnie dla Państwa, w ramach dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 nowości z zakresu literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz literatury pięknej i wydawnictw metodycznych dla dorosłych.
Dzięki współfinansowaniu zakupu przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego do naszego księgozbioru trafiło już ponad 200 najnowszych książek (w tym z obszaru promocji czytelnictwa i literatury dla młodych odbiorców) oraz 20 audiobooków dla dzieci i młodzieży.

Rejestracja na 3. posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej „Zmiany w systemie oświaty”

pobrane_1_gryf_na-www

3 listopada 2016 r. o godz 10.00 w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej odbędzie 3. Posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej poświęcone w całości planowanym oraz wprowadzonym zmianom w systemie oświaty.

CEN

Logo_CEN_normal.png.MINI

Centrum Edukacji Nauczycieli zaprasza nauczycieli do udziału w spotkaniach Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w obszarze edukacji kulturalnej i artystycznej.

Zajęcia edukacyjne dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017

szkolenie2-mini

Wszystkich nauczycieli zapraszamy wraz z uczniami na bezpłatne zajęcia, organizowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku w roku szkolnym 2016/2017.
Proponujemy szeroki zakres tematyczny: od edukacji czytelniczej i filmowej, przez technologie informacyjno-komunikacyjne, po edukację historyczną, regionalizm i edukację dla bezpieczeństwa.

Harmonogram szkoleń w PBW dla nauczycieli X-XII 2016

szkolenie2-mini

Zapraszamy nauczycieli pomorskich placówek oświatowych do skorzystania z oferty bezpłatnych szkoleń w PBW w Gdańsku.

Oferta szkoleń i zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017

szkolenie2-mini

Zapraszamy nauczycieli pomorskich placówek oświatowych do korzystania ze szkoleń, spotkań sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, szkoleń rad pedagogicznych oraz prezentacji podczas zebrań z rodzicami. W przygotowaniu oferta zajęć dla Państwa uczniów, na które zapraszamy od 3 października br.

Pomoc dla Magdaleny Kruk-Szyszkowskiej

Pracownicy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie bardzo proszą o wsparcie finansowe dla koleżanki Magdaleny Kruk-Szyszkowskiej, nauczyciela bibliotekarza Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie.

Seminarium dla nauczycieli bibliotekarzy

ikona-konferencja

Seminarium dla nauczycieli bibliotekarzy i wszystkich zainteresowanych odbyło się w 21 września 2016 r.

Pilotażowe wdrożenie programowania w edukacji formalnej

Pilotażowe wdrożenie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach.
Zgodnie z zapowiedzią MEN w roku szkolnym 2016/2017 rusza pilotażowy program nauczania programowania w szkołach wszystkich szczebli. Celem pilotażu jest testowanie dostępnych rozwiązań wprowadzających nauczanie programowania do placówek oświatowych, poszukiwanie najskuteczniejszych metod i technik kształcenia i samokształcenia uczniów oraz nauczycieli, uruchomienie narzędzi wsparcia dla nauczycieli informatyki i edukacji wczesnoszkolnej. PBW w Gdańsku włącza się we wspomaganie nauczycieli i uczniów w realizacji tego zadania.

Projekt Kultura Na Widoku

legalna kultura

Już po raz kolejny ruszył multimedialny projekt Fundacji Legalna Kultura – Kultura Na Widoku. To powszechny dostęp do ponad 1100 utworów z 30 legalnych źródeł, które biorą aktywny udział w projekcie. Można je pobierać łatwo, wygodnie i szybko – wystarczy smartfon czy notebook i kultura jest na wyciągnięcie ręki.

Informacja o wyborze oferty – wygłoszenia wykładu na naukowej konferencji uczniowskiej

Informujemy, że w wyniku zakończenia procesu naboru na usługę, której przedmiotem jest przeprowadzenie wykładu na temat „Sztuczna Inteligencja” w ramach naukowej konferencji uczniowskiej realizowanej w projekcie Zdolni z Pomorza, finansowanym w Osi Priorytetowej 3. Działanie 3.2. Poddziałanie 3.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (oferta z dnia 12.07.2017) jako wykonawca usługi został wybrany prof. Krzysztof Goczyła.

Zapytanie ofertowe

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka al. gen. J. Hallera 14; 80-401 Gdańsk ZAPRASZA do złożenia oferty na usługę, której przedmiotem jest przeprowadzenie wykładu na temat „Sztuczna Inteligencja” w ramach naukowej konferencji uczniowskiej realizowanej w projekcie Zdolni z Pomorza, finansowanym w Osi Priorytetowej 3. Działanie 3.2. Poddziałanie 3.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Ofertę, zawierającą wypełniony Formularz ofertowy wraz załącznikami, należy złożyć do 21.07.2017 r.

Informacja o wynikach naboru na opiekuna konferencji uczniowskiej

Informacja o wynikach naboru na usługę : Sprawowanie opieki naukowej konferencji uczniowskiej realizowanej w projekcie Zdolni z Pomorza w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku
Al. Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk

Nabytki-nowości audiowizualne : IV-VI 2017 r.

Zbiory audiowizualne PBW w Gdańsku
NOWOŚCI : kwiecień – czerwiec 2017 r.

Spotkanie autorskie z Rafałem Kosikiem w ramach projektu ZDOLNI Z POMORZA

logo_zzp.png_75px

19 czerwca 2017 r. o godz. 12.30 w PBW w Gdańsku, w ramach projektu ZDOLNI Z POMORZA, odbyło się spotkanie z pisarzem Rafałem Kosikiem, autorem serii książek science-fiction „Felix, Net i Nika”. Zaprosiliśmy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.