Pedagogika i profilaktyka społeczna : nowe wyzwania, konteksty, problemy / redakcja naukowa Mariusz Z. Jędrzejko, Adam Szwedzik

Pedagogika i profilaktyka społeczna : nowe wyzwania, konteksty, problemy / redakcja naukowa Mariusz Z. Jędrzejko, Adam Szwedzik. – Milanówek-Warszawa : Centrum Profilaktyki Społecznej – Oficyna Wydawnicza von Velke, Oficyna Wydawnicza ASPRA, 2018. – ISBN 978-83-7545-868-8

Autorzy publikacji prezentują teoretyczne i praktyczne zagadnienia pedagogiki społecznej i profilaktyki. We wprowadzeniu redaktorzy opisują pedagogikę i profilaktykę społeczną w czasie ogromnego przyspieszenia i dużych zmian w społeczeństwie, które powodują zagrożenia zrównoważonego rozwoju dzieci i młodzieży oraz zaburzenia funkcjonowania rodziny. Teksty autorów skierowane są do pedagogów, psychologów, nauczycieli i wychowawców, a także naukowców. Książka przedstawia zadania dla pedagogiki i profilaktyki społecznej związane z problematyką uzależnień i zaburzeń. Opisano m.in. uzależnienia chemiczne jak: marihuana, leki OTC, psychologiczne konsekwencje ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży, ponowoczesność jako źródło dezintegracji i zagrożenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, społeczne konsekwencje pracoholizmu rodziców, zagrożenia wynikające z cyberzaburzeń i cyberprzestępczości. Dokonano analizy roli szkoły, rodziny i Kościoła w zakresie działań profilaktycznych. W ostatnim rozdziale „W poszukiwaniu rozwiązań” zamieszczono teksty, w których zwraca się uwagę na takie wartości jak godność i sumienie człowieka, świat wartości, rola rodziny i Kościoła katolickiego w profilaktyce społecznej: „Źródła kryzysów we współczesnej rodzinie w świetle nauki Kościoła katolickiego”, „Godność i sumienie człowieka w nauczaniu Kościoła katolickiego podejmującego walkę ze zniewoleniem narkotykowym”, „Znaczenie edukacji w hierarchii wartości człowieka dorosłego”, „Młode pokolenie w zawirowanej rzeczywistości. Podsumowanie – dlaczego nie wolno się poddawać?”