Pedagogika medialna : aspekty społeczne, kulturowe i edukacyjne

Pedagogika medialna : aspekty społeczne, kulturowe i edukacyjne / Tomasz Huk. – Kraków ; Katowice : Imupls, 2014. – ISBN 978-83-7850-705-5

 Pedagogika medialnaAutor przestawił wybrane aktualne problemy z pedagogiki medialnej w ujęciu ilościowym i jakościowym oraz praktycznym i teoretycznym. Problematyka przeprowadzonych badań w ramach analizowanych studiów przypadków dotyczyła pozytywnego i negatywnego wpływu mediów na dzieci i dorosłych oraz umożliwiła analizę funkcjonowania ucznia i nauczyciela w rzeczywistości szkolnej i cyfrowej. Opisane współczesne problemy pedagogiki medialnej są wynikiem diagnozy społecznej, kulturowej i edukacyjnej uczniów i nauczycieli szkół podstawowych. Autor omówił następujące zagadnienia: niepowodzenia szkolne na zajęciach komputerowych, wykorzystanie mediów elektronicznych przez wychowanków domów dziecka, zjawisko cyberprzemocy rówieśniczej wśród uczniów klasy piątej szkoły podstawowej, proces uzależnienia od mediów elektronicznych jedenastoletniego dziecka, trudności wychowawcze i dydaktyczne, na jakie napotyka nauczyciel zająć komputerowych w szkole oraz w pracy z nowymi mediami nauczyciela w wieku emerytalnym. Na podstawie wniosków szczegółowych każdego opisanego studium przypadku autor przedstawił wnioski praktyczne oraz hipotezy i teorie w zakresie pedagogiki medialnej, które mogą być wykorzystane przez studentów, nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nadzoru pedagogicznego.