Pedagogika przeżyć praktycznie : o innej metodzie pracy grupowej

Pedagogika przeżyć praktycznie : o innej metodzie pracy grupowej / Rafał Ryszka. – Kraków : Impuls, 2016. – ISBN 978-83-8095-099-3

Ciekawa propozycja specyficznej metody pracy z grupą, która powstała na początku XX w. w Niemczech. Pedagogika przeżyć (lub edukacja przez przygodę, pedagogika wędrowania, edukacja „na zewnątrz”, edukacja oparta na doświadczeniu…) łączy sprawdzone doświadczenia pedagogiczne z różnych źródeł oraz  korzysta z wiedzy filozoficznej, psychologicznej i nauk społecznych. Opiera się na założeniu, że człowiek uczy się nie tylko statycznie, intelektualnie, ale także przez własne działanie, indywidualne i subiektywne doświadczanie nie tylko przez intelekt, które zdobywa się podczas aktywności w relacjach grupowych w przestrzeni naturalnej (na zewnątrz). W książce przedstawiono teorię i praktykę  tej metody. Podano praktyczne przykłady zastosowania metody w pracy z różnymi grupami młodzieży. Pedagogika przeżyć  polecana jest do pracy w zakresie edukacji zdrowotnej, profilaktyce uzależnień, edukacji przyrodniczej, edukacji dorosłych (treningi rozwoju osobistego), terapii rodzinnej, nauce języków obcych (gry interakcyjne), wychowaniu religijnym i kulturowym, edukacji zawodowej oraz edukacji międzykulturowej. Publikacja skierowana jest do pracujących z grupami dorosłych oraz dzieci i młodzieży, nauczycieli w przedszkolach i szkołach, liderów młodzieżowych, młodych pedagogów i trenerów, instruktorów harcerskich, duszpasterzy młodzieżowych, edukatorów leśnych, rodziców, wychowawców świetlic i domów kultury i innych osobach zajmujących się edukacją nieformalną.