Kategoria: Polecane nowości

Nowości książkowe: wybór i opracowanie Mirosława Ciesielska i Magdalena Schramm Nowości audowizualne: wybór Marzanna Łyszkowska

Grooming : wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne / Marta Dąbrowska

Publikacja prezentuje zjawisko groomingu, podaje jego definicje i genezę kryminalizacji. Groomig przestawiony jest w polskim ustawodawstwie oraz w prawie międzynarodowym.

Osoba z niepełnosprawnością na ścieżkach życia : kultura, społeczeństwo, terapia / redakcja naukowa Joanna Godawa

Osoba z niepełnosprawnością na ścieżkach życia : kultura, społeczeństwo, terapia / redakcja naukowa Joanna Godawa. – Kraków, Impuls, 2017. – ISBN 978-83-8095-339-0 Kolejny tom serii wydawniczej „W przestrzeni Niepełnosprawności”, w której autorzy prezentują różne zagadnienia w ujęciu teoretycznym i praktycznym dotyczące funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i kulturalnym oraz działań terapeutycznych. W pierwszym […]

Mutyzm wybiórczy : strategie pomocy dziecku i rodzinie / Barbara Ołdakowska-Żyłka, Katarzyna Grąbczewska-Rożycka

 Mutyzm wybiórczy : strategie pomocy dziecku i rodzinie / Barbara Ołdakowska-Żyłka, Katarzyna Grąbczewska-Rożycka. – Warszawa : Difin, 2017. – ISBN 978-83-8085-531-1 Autorki publikacji prezentują zagadnienie mutyzmu wybiórczego u dzieci, który jest zaburzeniem lękowym i objawia się brakiem mowy w niektórych sytuacjach społecznych. Swoją publikację opierają na wieloletnim doświadczeniu w pracy terapeutycznej z dziećmi i rodzicami […]

Autyzm : zapobieganie zaburzeniom ze spektrum autyzmu, ich diagnozowanie i terapia oraz zalecenia dla rodziców / Robert Melillo

Autyzm : zapobieganie zaburzeniom ze spektrum autyzmu, ich diagnozowanie i terapia oraz zalecenia dla rodziców / Robert Melillo ; przekład: Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska. – Kraków : Harmonia Universalis, 2017. – 978-83-7744-132-9 Kolejna książka amerykańskiego lekarza Roberta Melillo, który zajmuje się neurologią, neuropsychologią, zaburzeniami neurobehawioralnymi u dzieci oraz ich rehabilitacją. Autor w poprzedniej publikacji pt. „Rozłączone” dzieci, […]

Konteksty i meandry reform oświatowych, czyli o manipulowaniu oświatą / Dorota Rondalska

Konteksty i meandry reform oświatowych, czyli o manipulowaniu oświatą / Dorota Rondalska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017. – ISBN 978-83-8095-414-4 Publikacja opisuje reformy oświatowe w Polsce przełomu XX/XXI wieku. Autorka dokonuje analizy inicjatyw oświatowych reform szkolonych z lat 1999  i 2016. Celem pracy jest wskazanie warunków powodzenia zmian w edukacji, które by podołały […]

Metoda projektu w doradztwie zawodowym : scenariusze warsztatów dla dzieci i młodzieży / Joanna Nawój-Połoczańska

 Metoda projektu w doradztwie zawodowym : scenariusze warsztatów dla dzieci i młodzieży / Joanna Nawój-Połoczańska. – Połoczańska. – Warszawa : Difin, 2018. – ISBN 978-83-8085-326-3 Kolejna publikacja autorki z zakresu doradztwa zawodowego i programów warsztatów edukacyjnych. Autorka przedstawia zastosowanie metody projektu w zakresie wyborów edukacyjnych i zawodowych dzieci i młodzieży. W pierwszej części publikacji przedstawiono […]

Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami : charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie / Piotr Plichta

Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami : charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie / Piotr Plichta [et al.] – Kraków : Impuls, 2017. – ISBN 978-83-8095-258-4 Publikacja prezentuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne edukacji włączającej uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. Bardzo ważnym aspektem tej edukacji są kompetencje nauczycieli w zakresie pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniami o […]

Życie w szkolnej klasie : jak poprawić relacje i zapobiegać przemocy / Fabio Pasquale, Alfredo Cenini

 Życie w szkolnej klasie : jak poprawić relacje i zapobiegać przemocy / Fabio Pasquale, Alfredo Cenini ; przekład z j. włoskiego Anna Gogolin. – Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2018. – ISBN 978-837971-690-6 Ciekawa inspiracja dla nauczycieli i wychowawców do pracy z uczniami w celu poprawy komunikacji i relacji w klasie szkolnej. Autorzy prezentują metodę […]