Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Kategoria: Polecane nowości książkowe

Propozycje nowości książkowych. Wybór i opracowanie nowości książkowych - nowości pedagogicznych: Mirosława Ciesielska i Magdalena Schramm.

Psychogeriatria / redakcja naukowa Mateusz Cybulski, Napoleon Waszkiewicz, Elżbieta Krajewska-Kułak, Kornelia Kędziora-Kornatowska

Psychogeriatria

Monografia z zakresu psychiatrii, psychologii, rehabilitacji osób starszych. Prezentuje zagadnienia zaburzeń psychicznych osób powyżej 60. roku życia i związane z tym problemy pielęgnowania pacjentów psychogeriatrycznych oraz zagadnienia z zakresu neurorehabilitacji i psychogerontologii.

Rozłączone dzieci : Program Brain Balance dla dzieci z autyzmem, ADHD, dysleksją i innymi zaburzeniami neurologicznymi / Robert Melillo ; przekł. Karol Jaroszewski

Rozlaczone dzieci1

Książka przedstawia Program Brain Balance amerykańskiego neurologa Roberta Melillo, który zajmuje się leczeniem zaburzeń neurologicznych u dzieci. Wg autora przyczyną zaburzeń takich jak autyzm, ADHD, dysleksji, jest zespół czynnościowego rozłączenia skoordynowanego funkcjonowania półkul mózgowych.

Asertywność : klucz do dobrych relacji i poczucia własnej wartości / Adriana Klos

Asertywnosc

Autorka z wykształcenia psycholog, kieruje Ośrodkiem Psychoterapii i Rozwoju ”Strefa Zmiany” w Warszawie, prowadzi m.in. warsztaty rozwojowe, komunikacji asertywnej oraz radzenia sobie ze stresem. Książka to praktyczny poradnik do zmiany własnego zachowania, postawy w komunikacji interpersonalnej.

Ewaluacja edukacyjna : interdyskursywne dialogi i konfrontacje / Henryk Miazga

Ewaluacja edukacyjna

Monografia poświęcona teorii, metodologii i praktyce ewaluacji edukacyjnej. Pierwsza część książki przedstawia genezę i rozwój ewaluacji w Polsce i na świecie. Jeden z rozdziałów tej części prezentuje perspektywy rozwoju ewaluacji w Polsce.

Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? : o tendencjach w krzewieniu kultury czytelniczej młodego pokolenia / redakcja naukowa Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska

Nowoczesne technologie

Publikacja z serii „Nauka – Dydaktyka – Praktyka” prezentuje zagadnienie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w związku z pojawieniem się nowych technologii i mediów, które zmieniają model lektury i sposób recepcji dzieła literackiego. Autorzy przedstawiają nowe technologie i metody pracy z czytelnikiem.

Rozmawiajmy o uchodźcach : punkty widzenia, klub dobrej rozmowy : przewodnik dla młodzieży / Malina Baranowska-Janusz, Julia Godorowska, Elżbieta Krawczyk

Klub dobrej rozmowy

Zespół projektu „Rozmawiajmy o uchodźcach” Centrum Edukacji Obywatelskiej prezentuje scenariusz wstępny pt. „Punkty widzenia w Klubie dobrej rozmowy”. Celem działalności CEO jest popularyzacja wiedzy, umiejętności i postaw dla społeczeństwa obywatelskiego. Przedstawione materiały edukacyjne mogą być wykorzystane do zajęć wychowawczych o migracjach i uchodźcach.

Skuteczne sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych : procedury postępowania, pozytywne wychowanie – sprawdzone metody, zadania nauczycieli, specjalistów, dyrektora / Magdalena Goetz, Małgorzata Celuch

Skuteczne sposoby1

Autorki przedstawiły zagadnienia związane z najczęściej występującymi w szkołach problemami wychowawczymi takimi jak przemoc rówieśnicza, palenie tytoniu, wagarowanie. Wskazały zasady skutecznej interwencji w razie wystąpienia tych problemów, podkreślając konieczność dokładnego poznania przyczyn niewłaściwego postępowania i indywidualnego traktowania każdego przypadku.

Praktyka pracy socjalnej / redakcja naukowa Ewa Grudziewska, Mieczysław Sędzicki

Praktyka pracy socjalnej_przeskalowany 266x415px

Praca dotyczy zmian praktyki pracy socjalnej w zakresie roli i znaczenia pracy socjalnej w wyniku zmian społecznych w Polsce. Prezentuje nowe sposoby opieki nad seniorami, rodzinami i osobami bezrobotnymi. Na początku publikacji przedstawiono rozważania teoretyczne o praktyce pracy socjalnej i etyce zawodu pracownika socjalnego.