Kategoria: Polecane nowości książkowe

Propozycje nowości książkowych. Wybór i opracowanie nowości książkowych - nowości pedagogicznych: Mirosława Ciesielska i Magdalena Schramm.

Starość w obiektywie : dylematy mieszkańców, ich rodzin oraz pracowników Domów Pomocy Społecznej / Magdalena Rosłonowska


Starość w obiektywie : dylematy mieszkańców, ich rodzin oraz pracowników Domów Pomocy Społecznej / Magdalena Rosłonowska. – [Warszawa] : Rozpisani, [2021]. – ISBN 978-83-955806-1-1

Penitencjarystyka z resocjalizacją instytucjonalną : historia, stan obecny / Witold Kędzierski


Penitencjarystyka z resocjalizacją instytucjonalną : historia, stan obecny / Witold Kędzierski. – Warszawa : Difin, 2021. – ISBN 978-83-8270-011-4

Praca socjalna w Polsce : wokół wolności i obywatelskości / redakcja naukowa Maria Łuszczyńska, Ewa Grudziewska, Marta Łuczyńska


Praca socjalna w Polsce : wokół wolności i obywatelskości / redakcja naukowa Maria Łuszczyńska, Ewa Grudziewska, Marta Łuczyńska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2021. – ISBN 978-83-8095-990-3

Aksjologiczne aspekty pracy w procesie resocjalizacji / redakcja naukowa Beata Mydłowska


Aksjologiczne aspekty pracy w procesie resocjalizacji / redakcja naukowa Beata Mydłowska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2021. – ISBN 978-83-8095-991-0

Cogito : szkoła z własnym obliczem / Marzena Kędra

Cogito : szkoła z własnym obliczem / Marzena Kędra. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2021. – ISBN 978-83-8095-962-0

Droga w nieznane? : edukacja domowa dla początkujących / Kornelia Orwat

Droga w nieznane? : edukacja domowa dla początkujących / Kornelia Orwat. – Kielce : Wydawnictwo Jedność, copyright 2021. – ISBN 978-83-8144-613-6

Otyłość dziecięca z perspektywy dzieci i rodziców : aspekt behawioralny, emocjonalny, poznawczy / Kamila Czepczor-Bernat

Otyłość dziecięca z perspektywy dzieci i rodziców : aspekt behawioralny, emocjonalny, poznawczy / Kamila Czepczor-Bernat. – Warszawa : Difin, 2021. – ISBN 978-83-66491-91-5

Narracyjna terapia więzi : przewodnik psychoterapeuty par / Szymon Chrząstowski


Narracyjna terapia więzi : przewodnik psychoterapeuty par / Szymon Chrząstowski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021. – ISBN 978-83-01-21548-4