Kategoria: Polecane nowości książkowe

Propozycje nowości książkowych. Wybór i opracowanie nowości książkowych - nowości pedagogicznych: Mirosława Ciesielska i Magdalena Schramm.

Autyzm na co dzień : ponad 150 sprawdzonych sposobów postępowania z dzieckiem ze spektrum autyzmu / Alyson Beytien

Autorka książki pokazuje metody postępowania z dzieckiem autystycznym na podstawie własnego doświadczenia jako matka trzech synów z ASD. Alyson Beytien jest też konsultantem i moderatorem szkoleń w zakresie edukacji osób z autyzmem w USA i Kanadzie oraz specjalistą behawioralnym w szpitalnym centrum zajmującym się autyzmem.

Animacja kultury w perspektywie pedagogicznej : studia i szkice / Dariusz Kubinowski, Urszula Lewartowicz

Autorzy dokonują interpretacji animacji kultury w perspektywie pedagogiki kultury w kontekście zmian instytucjonalnej działalności kulturalnej w Polsce po 1989 r. W swoich rozważaniach odwołują się głównie do dorobku polskich pedagogów kultury.

@-learning akademicki : perspektywa humanistyczna / Anna Turula

Książka przeznaczona dla badaczy i praktyków w zakresie edukacji szkolnictwa wyższego, ale również dla wszystkich którzy interesują się e-learningiem w humanistyce.

Ewaluacja społeczna w edukacji / Sylwia Jaskuła

Książka przedstawia model ewaluacji społecznej, który autorka opracowała i zastosowała w wielu badaniach ewaluacyjnych, m.in. w badaniach ewaluacyjnych nad pilotażem reformy szkolnictwa artystycznego w Polsce, w programie „Bardzo Młoda Kultura” oraz wielu projektach badawczych dla organizacji akademickich, samorządowych i pozarządowych.

Mądrość, inteligencja i twórczość w nauczaniu : jak zapewnić uczniom sukces / Robert J. Sternberg, Linda Jarvin, Elena L. Grigorenko

Książka prezentuje teorię i praktykę koncepcji dla mądrości, klasyka amerykańskiej psychologii Roberta J. Sternberga. Koncepcja ta zakłada rozwijanie u uczniów zdolności do mądrego, inteligentnego i twórczego uczenia się, rozwiązywania problemów i odnoszenia życiowych sukcesów. Publikacja powstała w wyniku wieloletnich badań empirycznych i studiów teoretycznych nad zdolnościami poznawczymi, twórczością i mądrością ludzi oraz z doświadczeń wprowadzania wniosków z badań do praktyki szkolnej.

Jak kochać dziecko? : (w przedszkolu i domu) / Bożena Janiszewska

Książka stanowi praktyczny poradnik do wychowania małego dziecka w rodzinie, przedszkolu i szkole. Autorka jest psychologiem, wykładowcą w szkołach wyższych przygotowujących przyszłych nauczycieli przedszkoli i klas początkowych. Jako psycholog pracuje w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, gdzie zajmuje się diagnozą dzieci oraz współpracą z rodzicami. Publikacja jest wynikiem obserwacji i doświadczeń w zakresie problemów wychowawczych dzieci.

Koszula i krawat : obrazki wyłaniającej się dorosłości / Joanna Kruk-Lasocka, Wiesław Antosz

Autorzy: Joanna Kruk-Lasocka, pedagog specjalny w zakresie oligofrenopedagogiki i Wiesław Antosz, zajmujący się wolontariatem m.in. skierowanym na pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie, opisali projekt badawczy dotyczący podejmowania samodzielnego życia przez osoby dorosłe z większą niepełnoprawnością intelektualną.