Kategoria: Polecane nowości książkowe

Propozycje nowości książkowych. Wybór i opracowanie nowości książkowych - nowości pedagogicznych: Mirosława Ciesielska i Magdalena Schramm.

Uczeń z autyzmem w szkole średniej : poradnik dla nauczyciela

Uczeń z autyzmem w szkole średniej : poradnik dla nauczyciela / Debra Costley, Elaine Keane, Trevor Clark i Kathie Lane ; tłumacz Katarzyna Kmieć-Krzewniak. – Otwock ; Fraszka Edukacyjna, 2020. – ISBN 978-83-63766-77-1

Niepełnosprawność w Polsce w wymiarze politycznym i społecznym : analiza wybranych zagadnień

Niepełnosprawność w Polsce w wymiarze politycznym i społecznym : analiza wybranych zagadnień / Marzena Giedrojć. – Warszawa : Difin, 2020. – ISBN 978-83-8085-374-4

Qedukacji cyfrowej

Qedukacji cyfrowej / Marlena Plebańska, Aleksandra Szyller, Małgorzata Sieńczewska. – Warszawa : Difin, 2020. – ISBN 978-83-8085-023-1

Uzdolnienia matematyczne u dzieci : co pozwala rozwinąć skrzydła dzieciom uzdolnionym matematycznie?

Uzdolnienia matematyczne u dzieci : co pozwala rozwinąć skrzydła dzieciom uzdolnionym matematycznie? / Karolina Skarbek. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2020. – 978-83-8095-468-7

Oblicza edukacji przedszkolnej i szkolnej

Oblicza edukacji przedszkolnej i szkolnej / redakcja naukowa Jolanta Andrzejewska, Barbara Bilewicz-Kuźnia. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020. – ISBN 978-83-2267-9343-5

Kluczowe zagadnienia tyflopedagogiki i nauk pokrewnych

Kluczowe zagadnienia tyflopedagogiki i nauk pokrewnych / pod redakcją naukową Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz, Marzeny Dycht, Emilii Śmiechowskiej-Petrovskij. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2020. – ISBN 978-83-8095-841-8

Edukacja kulturalna : konteksty, podejścia, trudności, potencjały

Edukacja kulturalna : konteksty, podejścia, trudności, potencjały / Sylwia Słowińska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza : Impuls”, 2020. – ISBN 987-83-8095-796-1

Jak uczyć (się) zdalnie? : podręcznik dla nauczycieli, uczniów i przedsiębiorców wraz z opisem funkcjonalności platform i innych narzędzi e-learningu nie tylko na czas pandemii COVID-19

Jak uczyć (się) zdalnie? : podręcznik dla nauczycieli, uczniów i przedsiębiorców wraz z opisem funkcjonalności platform i innych narzędzi e-learningu nie tylko na czas pandemii COVID-19 / Jacek Woźniak, Marcin Staruch, Michał Jurek, Wioletta Wereda, Piotr Zaskórski. – Warszawa : CeDeWu, 2020. – ISBN 978-83-8102-446-4