Kategoria: Polecane nowości książkowe

Propozycje nowości książkowych. Wybór i opracowanie nowości książkowych - nowości pedagogicznych: Mirosława Ciesielska i Magdalena Schramm.

Autyzm na co dzień : ponad 150 sprawdzonych sposobów postępowania z dzieckiem ze spektrum autyzmu / Alyson Beytien

Autorka książki pokazuje metody postępowania z dzieckiem autystycznym na podstawie własnego doświadczenia jako matka trzech synów z ASD. Alyson Beytien jest też konsultantem i moderatorem szkoleń w zakresie edukacji osób z autyzmem w USA i Kanadzie oraz specjalistą behawioralnym w szpitalnym centrum zajmującym się autyzmem. Przedstawione szkice dotyczą szczegółowych problemów u tych dzieci jak specyficzny […]

Animacja kultury w perspektywie pedagogicznej : studia i szkice / Dariusz Kubinowski, Urszula Lewartowicz

@-learning akademicki : perspektywa humanistyczna / Anna Turula

Ewaluacja społeczna w edukacji / Sylwia Jaskuła

Mądrość, inteligencja i twórczość w nauczaniu : jak zapewnić uczniom sukces / Robert J. Sternberg, Linda Jarvin, Elena L. Grigorenko

Zjawisko przemocy w rodzinie : studium prawno-kryminalne / Arkadiusz Gliszczyński

Autor dokonuje analizy zjawiska przemocy w rodzinie w ujęciu mikro- i makrospołecznym przedstawiając uwarunkowania prawno-kryminalne zachowań przemocowych. Pierwsze rozdziały książki zawierają teorię zagadnienia przemocy w rodzinie jako zjawiska patologii społecznej. Podano w nich definicje i rodzaje przemocy, pojęcie patologii społecznej w relacji do innych terminów, definicje przemocy w rodzinie, społeczno-kulturowe uwarunkowania przemocy w rodzinie, problem […]

Jak kochać dziecko? : (w przedszkolu i domu) / Bożena Janiszewska

Książka stanowi praktyczny poradnik do wychowania małego dziecka w rodzinie, przedszkolu i szkole. Autorka jest psychologiem, wykładowcą w szkołach wyższych przygotowujących przyszłych nauczycieli przedszkoli i klas początkowych. Jako psycholog pracuje w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, gdzie zajmuje się diagnozą dzieci oraz współpracą z rodzicami. Publikacja jest wynikiem obserwacji i doświadczeń w zakresie problemów wychowawczych dzieci. Opisano w […]

Koszula i krawat : obrazki wyłaniającej się dorosłości / Joanna Kruk-Lasocka, Wiesław Antosz

Autorzy: Joanna Kruk-Lasocka,  pedagog specjalny w zakresie oligofrenopedagogiki i Wiesław Antosz, zajmujący się wolontariatem m.in. skierowanym na pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie, opisali projekt badawczy dotyczący podejmowania samodzielnego życia przez osoby dorosłe z większą niepełnoprawnością intelektualną. Projekt trwał dwa lata, ale autorzy wzięli pod uwagę też swoje wcześniejsze doświadczenia i wnioski z pracy z niepełnosprawnymi. W […]

Uczenie się i rodzina : perspektywa andragogiczna / Ewa Przybylska, Danuta Wajsprych

Autorki prezentują zagadnienie uczenia się w rodzinie przez całe życie. Rozważania obejmują teorię i praktykę z pedagogiki społecznej, pedagogiki rodziny, andragogiki i dotyczą edukacji nieformalnej (krytycznej), formalnej (technologicznej) i pozaformalnej (humanistycznej). Przedstawiono zadania edukacyjne rodziny w procesie uczenia się.

Co dzieje się z tym dzieckiem? : interwencje psychoanalityczne w pracy z rodzinami z małymi dziećmi / pod redakcją Louise Emanuel i Elizabeth Bradley

Publikacja zawiera teksty psychoterapeutów z Poradni dla Dzieci Poniżej Piątego Roku Życia w Tavistock Clinic w Londynie. Dotyczą one modelu klinicznego pracy psychoanalitycznej z dziećmi poniżej piątego roku życia i ich rodzicami. Przedstawiono zarówno teorie jak i praktykę krótkoterminowej interwencji psychoterapeutycznej.

Pedagogika i profilaktyka społeczna : nowe wyzwania, konteksty, problemy / redakcja naukowa Mariusz Z. Jędrzejko, Adam Szwedzik

Autorzy publikacji prezentują teoretyczne i praktyczne zagadnienia pedagogiki społecznej i profilaktyki. We wprowadzeniu redaktorzy opisują pedagogikę i profilaktykę społeczną w czasie ogromnego przyspieszenia i dużych zmian w społeczeństwie, które powodują zagrożenia zrównoważonego rozwoju dzieci i młodzieży oraz zaburzenia funkcjonowania rodziny.

Metodyka procesu resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych / Michał Kranc

Autor jest teoretykiem pedagogiki resocjalizacyjnej i praktykiem – pracuje jako wychowawca w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. W publikacji przedstawił zagadnienia związane z resocjalizacją instytucjonalną młodzieży niedostosowanej społecznie.

100 pomysłów, jak dobrze zarządzać klasą / Alain Corneloup

Autor książki dzieli się swoimi doświadczeniami dydaktycznymi i podaje praktyczne wskazówki skutecznego zarządzania klasą szkolną, czyli organizowania, porządkowania i ustalania reguł w pracy nauczyciela. Publikacja jest skierowana do nauczycieli początkujących jak i z wieloletnim stażem pedagogicznym w przedszkolu i szkole podstawowej.

Depresja u nastolatka : poradnik dla rodziców / Monika Parkinson, Shirley Reynolds

Książka skierowana do rodziców dziecka z depresją napisana przez specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego dzieci. Autorki prezentują technikę terapii poznawczo-behawioralną w leczeniu depresji u młodych ludzi na podstawie własnych doświadczeń ze swoimi pacjentami.

Rodzina w edukacji domowej / pod redakcją naukową Joanny Bieleckiej-Prus

Autorzy prezentują zagadnienie edukacji domowej, która realizuje obowiązek szkolny poza instytucją szkoły. Edukacja domowa  w Polsce współcześnie funkcjonuje na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie edukacji.