Kategoria: Polecane nowości książkowe

Propozycje nowości książkowych. Wybór i opracowanie nowości książkowych - nowości pedagogicznych: Mirosława Ciesielska i Magdalena Schramm.

Nauczyciel cyfrowej przestrzeni w kontekście proksemiki / Kazimierz Mikulski

Autor prezentuje zagadnienie komunikacji pomiędzy nauczycielem a uczniem w cyfrowej przestrzeni edukacyjnej z pespektywy proksemiki. Pierwszy rozdział książki zawiera informacje o globalizacji i glokalizacji w cyfrowej przestrzeni.

Kategorie (nie)obecne w edukacji / redakcja Agnieszka Domagała-Kręcioch, Bożena Majerek

Książka prezentuje wybrane problemy funkcjonowania edukacji szkolnej w okresie wprowadzania nowej reformy systemu edukacji w Polsce 2017/2018 r. Autorzy tekstów analizują (nie)obecne aspekty systemu oświatowego przez pryzmat kategorii edukacyjnych, przestrzeni wzajemnych oddziaływań i podmiotów wychowania.

Asperger : życie w dwóch światach / Christine Preissmann

Autorka publikacji jest lekarzem i psychoterapeutką, która między innymi zajmuje się osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W książce opisuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem takich osób, także ze swojego doświadczenia, ponieważ sama jest osobą, u której zdiagnozowano Zespół Aspergera.

Integracja sensoryczna przez cały rok / Magdalena Charbicka

Autorka publikacji jest specjalistką w zakresie oligofrenopedagogiki i terapii integracji sensorycznej. Prowadzi terapię dzieci z różnymi problemami rozwojowymi. Książkę skierowała przede wszystkim do rodziców, nauczycieli wychowania przedszkolnego, ale także do specjalistów prowadzących zajęcia indywidualne, terapeutów IS oraz studentów kierunków pedagogicznych i psychologicznych.

Dydaktyka specjalna : od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych / redakcja naukowa Joanna Głodkowska

Publikacja prezentuje zagadnienia dydaktyczne w zakresie edukacji uczniów o specjalnych potrzebach. Podstawą w opracowaniu dydaktyk specjalistycznych jest konwencja przedstawiona w publikacji „Dydaktyka specjalna. Od wzorca do interpretacji”.

Respektowanie prawa do autoekspresji a rytuały oporu gimnazjalistów / Anna Babicka-Wirkus

Autorka prezentuje zagadnienie prawa dziecka do wyrażania poglądów, swobodnej wypowiedzi i wyrażania siebie, gwarantowanych w Konwencji o Prawach Dziecka z 7 lipca 1991 roku. Przedstawia możliwości realizowania tego prawa w polskich gimnazjach wg przepisów szkolnych oraz jego rzeczywistą realizację przez nauczycieli i uczniów.

Zachowania autoagresywne w autyzmie : przyczyny i postępowanie : perspektywa interdyscyplinarna / redakcja naukowa Stephen M. Edelson, Jane Botsford Johnson

Autorzy publikacji prezentują zagadnienie zachowania autoagresywnego u osób ze spektrum autyzmu w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Wskazują różne formy terapii, które łączą programy medyczne, dietetyczne, sensoryczne i behawioralne.

Pedagog społeczny : teoria i praktyka działalności społecznej / pod redakcją Arkadiusza Żukiewicza

Monografia prezentująca prace z teorii i praktyki pedagogiki społecznej łódzkiej szkoły pedagogów społecznych, z tradycji reprezentującej twórcę tej dyscypliny naukowej Helenę Radlińską.

Grooming : wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne / Marta Dąbrowska

Publikacja prezentuje zjawisko groomingu, podaje jego definicje i genezę kryminalizacji. Groomig przestawiony jest w polskim ustawodawstwie oraz w prawie międzynarodowym.

Osoba z niepełnosprawnością na ścieżkach życia : kultura, społeczeństwo, terapia / redakcja naukowa Joanna Godawa

Osoba z niepełnosprawnością na ścieżkach życia : kultura, społeczeństwo, terapia / redakcja naukowa Joanna Godawa. – Kraków, Impuls, 2017. – ISBN 978-83-8095-339-0 Kolejny tom serii wydawniczej „W przestrzeni Niepełnosprawności”, w której autorzy prezentują różne zagadnienia w ujęciu teoretycznym i praktycznym dotyczące funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i kulturalnym oraz działań terapeutycznych. W pierwszym […]

Mutyzm wybiórczy : strategie pomocy dziecku i rodzinie / Barbara Ołdakowska-Żyłka, Katarzyna Grąbczewska-Rożycka

 Mutyzm wybiórczy : strategie pomocy dziecku i rodzinie / Barbara Ołdakowska-Żyłka, Katarzyna Grąbczewska-Rożycka. – Warszawa : Difin, 2017. – ISBN 978-83-8085-531-1 Autorki publikacji prezentują zagadnienie mutyzmu wybiórczego u dzieci, który jest zaburzeniem lękowym i objawia się brakiem mowy w niektórych sytuacjach społecznych. Swoją publikację opierają na wieloletnim doświadczeniu w pracy terapeutycznej z dziećmi i rodzicami […]

Autyzm : zapobieganie zaburzeniom ze spektrum autyzmu, ich diagnozowanie i terapia oraz zalecenia dla rodziców / Robert Melillo

Autyzm : zapobieganie zaburzeniom ze spektrum autyzmu, ich diagnozowanie i terapia oraz zalecenia dla rodziców / Robert Melillo ; przekład: Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska. – Kraków : Harmonia Universalis, 2017. – 978-83-7744-132-9 Kolejna książka amerykańskiego lekarza Roberta Melillo, który zajmuje się neurologią, neuropsychologią, zaburzeniami neurobehawioralnymi u dzieci oraz ich rehabilitacją. Autor w poprzedniej publikacji pt. „Rozłączone” dzieci, […]

Konteksty i meandry reform oświatowych, czyli o manipulowaniu oświatą / Dorota Rondalska

Konteksty i meandry reform oświatowych, czyli o manipulowaniu oświatą / Dorota Rondalska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017. – ISBN 978-83-8095-414-4 Publikacja opisuje reformy oświatowe w Polsce przełomu XX/XXI wieku. Autorka dokonuje analizy inicjatyw oświatowych reform szkolonych z lat 1999  i 2016. Celem pracy jest wskazanie warunków powodzenia zmian w edukacji, które by podołały […]

Metoda projektu w doradztwie zawodowym : scenariusze warsztatów dla dzieci i młodzieży / Joanna Nawój-Połoczańska

 Metoda projektu w doradztwie zawodowym : scenariusze warsztatów dla dzieci i młodzieży / Joanna Nawój-Połoczańska. – Połoczańska. – Warszawa : Difin, 2018. – ISBN 978-83-8085-326-3 Kolejna publikacja autorki z zakresu doradztwa zawodowego i programów warsztatów edukacyjnych. Autorka przedstawia zastosowanie metody projektu w zakresie wyborów edukacyjnych i zawodowych dzieci i młodzieży. W pierwszej części publikacji przedstawiono […]

Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami : charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie / Piotr Plichta

Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami : charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie / Piotr Plichta [et al.] – Kraków : Impuls, 2017. – ISBN 978-83-8095-258-4 Publikacja prezentuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne edukacji włączającej uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. Bardzo ważnym aspektem tej edukacji są kompetencje nauczycieli w zakresie pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniami o […]