Kategoria: Polecane nowości książkowe

Propozycje nowości książkowych. Wybór i opracowanie nowości książkowych - nowości pedagogicznych: Mirosława Ciesielska i Magdalena Schramm.

Pedagogiczna kategoria błędu : teoretyczne konteksty – praktyczne inspiracje dla edukacji wczesnoszkolnej / Iwona Kopaczyńska

Pedagogiczna kategoria błędu : teoretyczne konteksty – praktyczne inspiracje dla edukacji wczesnoszkolnej / Iwona Kopaczyńska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2020. – ISBN 978-83-8095-876-0

Nierówności ekonomiczne a szanse edukacyjne i bezpieczeństwo społeczne dzieci i młodzieży / Grażyna Cęcelek

Nierówności ekonomiczne a szanse edukacyjne i bezpieczeństwo społeczne dzieci i młodzieży / Grażyna Cęcelek. – Warszawa : Difin, 2020. – ISBN 978-83-8085-837-4

Zrozumieć social media / Artur Roguski. – Gliwice : Helion, 2020. – ISBN 978-83-283-6600-8

Zrozumieć social media / Artur Roguski. – Gliwice : Helion, 2020. – ISBN 978-83-283-6600-8

Specjalne potrzeby edukacyjne w praktyce pedagogicznej : wybrane obszary i rozwiązania / Renata Gardian-Miałkowska, Ewa Weremczuk, Małgorzata Przybysz-Zaremba

Specjalne potrzeby edukacyjne w praktyce pedagogicznej : wybrane obszary i rozwiązania / Renata Gardian-Miałkowska, Ewa Weremczuk, Małgorzata Przybysz-Zaremba. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. – ISBN 987-83-8180-302-1

Wychowanie do empatii : koncepcje teoretyczne, metody i programy wspierania empatii u dzieci w wieku szkolnym / Maciej Ciechomski

Wychowanie do empatii : koncepcje teoretyczne, metody i programy wspierania empatii u dzieci w wieku szkolnym / Maciej Ciechomski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2020. – ISBN 987-83-8095-804-3

Nauczycielska diagnoza pedagogiczna w przedszkolu i w szkole / Małgorzata Chojak

Nauczycielska diagnoza pedagogiczna w przedszkolu i w szkole / Małgorzata Chojak. – Warszawa : Difin, 2021. – ISBN 987-83-66491-07-6

Nauczyciel czas – przestrzeń szkoła : podnoszenie efektywności procesu edukacji / redakcja naukowa Ewa Pasterniak-Kobyłecka, Anita Famuła-Jurczak

Nauczyciel czas – przestrzeń szkoła : podnoszenie efektywności procesu edukacji / redakcja naukowa Ewa Pasterniak-Kobyłecka, Anita Famuła-Jurczak. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2020. – ISBN 987-83-8095-907-1

Zjawisko plagiatu a młodzież akademicka / Anna Sokołowska

Zjawisko plagiatu a młodzież akademicka / Anna Sokołowska. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020. – ISBN 978-83-23-3630-6