Kategoria: Polecane nowości książkowe

Propozycje nowości książkowych. Wybór i opracowanie nowości książkowych - nowości pedagogicznych: Mirosława Ciesielska i Magdalena Schramm.

Dwujęzyczność i wychowanie dwujęzyczne z perspektywy lingwistyki i logopedii / Małgorzata Racławska-Daniluk

Dwujęzyczność i wychowanie dwujęzyczne z perspektywy lingwistyki i logopedii / Małgorzata Racławska-Daniluk. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020. – ISBN 978-83-8206-025-6

Terapia poznawczo-behawioralna dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera pomagająca rozumieć i wyrażać sympatię i miłość : podręcznik dla osób pracujących z dziećmi / Tony Atwood, Michele Garnett ; przekład: Dorota Szatkowska-Jaskuła

Terapia poznawczo-behawioralna dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera pomagająca rozumieć i wyrażać sympatię i miłość : podręcznik dla osób pracujących z dziećmi / Tony Atwood, Michele Garnett ; przekład: Dorota Szatkowska-Jaskuła. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2020. – ISBN 987-83-7744-162-6

Koncepcje wychowawcze współczesnych rodziców dzieci w wieku przedszkolnym w aspekcie koherencji / Marlena Mirosława Kowalczyk


Koncepcje wychowawcze współczesnych rodziców dzieci w wieku przedszkolnym w aspekcie koherencji / Marlena Mirosława Kowalczyk. – Kraków : Oficyna Wydawnicza ”Impuls”, 2020.- 978-83-8095-809-8

Młodzież we współczesnej przestrzeni społeczno-kulturowej : wybrane aspekty zdrowotne i pedagogiczne / Karina Leksy

Młodzież we współczesnej przestrzeni społeczno-kulturowej : wybrane aspekty zdrowotne i pedagogiczne / Karina Leksy. – Warszawa : Difin, 2020. – ISBN 978-83-8085-548-9

Podmiotowość w pracy socjalno-wychowawczej z rodziną : studium fenomenograficzne doświadczeń asystentów rodziny / Małgorzata Ciczkowska-Giedziun


Podmiotowość w pracy socjalno-wychowawczej z rodziną : studium fenomenograficzne doświadczeń asystentów rodziny / Małgorzata Ciczkowska-Giedziun. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2020. – ISBN 978-83-8095-818-0

Przemoc w rodzinie wobec kobiet z wyższym wykształceniem : indywidualne studium przypadku / Agnieszka Lewicka-Zelent, Wioletta Klimczak, Ewa Trojanowska.

Przemoc w rodzinie wobec kobiet z wyższym wykształceniem : indywidualne studium przypadku / Agnieszka Lewicka-Zelent, Wioletta Klimczak, Ewa Trojanowska. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020. – ISBN 978-83-227-9348-0

Terapia interdyscyplinarna : wybrane problemy / pod redakcją naukową Joanny Skibskiej.

Terapia interdyscyplinarna : wybrane problemy / pod redakcją naukową Joanny Skibskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2020. – ISBN 978-83-8095-314-7

Rodzina alkoholowa : jak lepiej ją rozumieć? : tajniki pracy socjalnej. Cz. 1 / Anna Dodziuk van Kooten, Ewa Spaczyńska.

Rodzina alkoholowa : jak lepiej ją rozumieć? : tajniki pracy socjalnej. Cz. 1 / Anna Dodziuk van Kooten, Ewa Spaczyńska. – Warszawa : Difin, 2020. – ISBN 978-83-8085-726-1