Pomorska Liga Zadaniowa

Konkurs organizowany jest na dwóch poziomach kształcenia: gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, oddzielnie dla przedmiotów: fizyka, informatyka, matematyka, biologia, chemia oraz przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne.
Konkurs jest realizowany w trzech etapach:
I etap podstawowy – przeprowadzony pod nadzorem nauczycieli w szkołach/placówkach oświatowych,II etap powiatowy – w formie elektronicznej, prace przygotowane przez uczestników w miejscu ich zamieszkania i przesłane poprzez nasz portal,
III etap wojewódzki – przeprowadzony w miejscu i czasie, wyznaczonym przez organizatora Pomorskiej Ligi Zadaniowej.
Więcej informacji na: www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu
www.odn.slupsk.pl