Porozmawiajmy o autyzmie : przewodnik dla rodziców i specjalistów

Porozmawiajmy o autyzmie_mini4Porozmawiajmy o autyzmie : przewodnik dla rodziców i specjalistów / Bill Nason ; przekł. Aleksandra Haduła. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. – ISBN 978-83-233-4228-1

 

Książka prezentuje artykuły ze strony internetowej Autism Discussion Page, którą założył autor tej publikacji w 2011 r. Bill Nason jest specjalistą w dziedzinie zdrowia psychicznego i terapii osób z niepełnosprawnościami rozwojowymi. W publikacji przedstawia własne metody pomocy dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w zakresie problemów sensorycznych, poznawczych, emocjonalnych i społecznych oraz doświadczenia internautów.Każdy z problemów został szczegółowo opisany w kolejnych rozdziałach. Problemy poznawcze osób z autyzmem dotyczą przetwarzania informacji, nauki myślenia dynamicznego, funkcji wykonawczych, nieelastycznego myślenia. Kolejny rozdział wskazuje na główne problemy sensoryczne takie jak: fragmentaryczna lub zaburzona percepcja, nadwrażliwość lub podwrażliwość zmysłowa, obronność sensoryczna/unikanie bodźców zmysłowych, problemy z integracją różnych zmysłów, przetwarzanie informacji tylko jednym kanałem sensorycznym, spowolnione przetwarzanie bodźców zmysłowych, modulowanie poziomu pobudzenia. Następnie opisano integrację społeczną osób z autyzmem. Wskazano na trudności z odczytywaniem i interpretowaniem sygnałów społecznych przez osoby z autyzmem, trudności z rozumieniem niepisanych zasad społecznych, trudności z  nawiązywaniem i podtrzymywaniem relacji, silny lęk społeczny prowadzący do izolacji/depresji. Omówiono też trudności w zakresie rozpoznawania, nazywania i kontrolowania emocji. Książka zawiera ponadto aneksy, które pomogą podsumować informacje w zakresie trudności, umożliwią ocenę etapu rozwoju dziecka i pomogą opracować profil preferencji dziecka. Wiedza przedstawiona w książce ma pomóc rodzicom, nauczycielom zrozumieć jak funkcjonują dzieci z ASD, jak postrzegają świat, jak przetwarzają bodźce z otoczenia i opracować strategie pomocy.