Powstanie warszawskie

p.warsz.Powstanie warszawskie / pomysł na fabułę Jan Komasa. – Warszawa, 2014

Film fabularny w całości złożony z dokumentalnych materiałów archiwalnych nagranych przez dwóch młodych reporterów w sierpniu 1944 roku
(źródło: http://www.filmweb.pl).  – Sygn. DVD 2161