Poznajemy uczucia : podręcznik pracy z lękiem : przewodnik dla trenerów grupowych / Helen Taylor i inni ; przekład Dorota Szatkowska-Jaskuła

Poznajemy uczucia : podręcznik pracy z lękiem : przewodnik dla trenerów grupowych / Helen Taylor i inni ; przekład Dorota Szatkowska-Jaskuła. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019. – ISBN 978-83-7744-188-6

Książka przedstawia program terapeutyczny „Poznajemy uczucia” do pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Program opiera się na terapii poznawczo-behawioralnej i jest skierowany do osób pracujących z dziećmi z zespołem Aspergera, które mają problemy emocjonalne z lękiem. Publikacja stanowi uzupełnienie książki  „Poznajemy uczucia. Poznawczo-behawioralna terapia leku dla osób z zespołem Aspergea” Tony Attwooda. W przedmowie przewodnika podano krótką charakterystykę zagadnienia lęku u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu dr T. Attwooda. We wstępie publikacji wskazano na potrzebę posiadania przeszkolenia w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej do prowadzenia zajęć terapeutycznych w tym zakresie, doświadczenia w pracy z dziećmi z autyzmem i ich rodzinami oraz praktycznej wiedzy nt. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W rozdziale teoretycznym omówiono lęk w zaburzeniach ze spektrum autyzmu i wprowadzono do psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Następnie przedstawiono przygotowanie do organizacji zajęć grupowych: wybór trenerów, szkolenie trenerów grupowych, superwizja, poziom realizacji programu, rekrutacja uczestników. W następnym rozdziale książki podano kolejne modyfikacje programu wynikające z doświadczeń w prowadzeniu terapii. Opisano różne edycje programu oraz zależne od miejsca jego realizacji różnice w składzie i strukturze grup: Uniwersytet w Queensland w Australii, brytyjski ośrodek zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz szkoła ogólnodostępna i specjalna. Program może być realizowany przez psychologów i nauczycieli, logopedów, terapeutów lub rodziców przede wszystkim w małych grupach (2-5 uczestników), ale też można z niego korzystać w pracy z jednym dzieckiem lub w pracy z  młodzieżą i dorosłymi.