Prawa dziecka w przestrzeni edukacyjno-społecznej / red. nauk. Iryna Surina, Anna Babicka-Wirkus

Prawa dzieckaPrawa dziecka w przestrzeni edukacyjno-społecznej / red. nauk. Iryna Surina, Anna Babicka-Wirkus. – Kraków : Impuls, 2016. – ISBN 978-83-7850-970-7

W publikacji przedstawiono problematykę praw dziecka i praw człowieka w przestrzeni życia edukacyjno-społecznego w wymiarze procesualnym, praktycznym. Autorzy pokazują różne oblicza poszanowania praw człowieka i dziecka  w życiu szkolnym i w systemie wychowawczo-resocjalizacyjnym. W pierwszym rozdziale książki autorka omawia znaczenie edukacji dla propagowania i realizacji idei praw człowieka i dziecka. Kolejny tekst wskazuje na konieczność edukacji o prawach człowieka w procesie kształcenia nauczycieli. Następnie przedstawiono krytyczną analizę polskich szkół w zakresie poszanowania praw dziecka i ucznia, rzeczywistość funkcjonowania praw dziecka w prawie szkolnym. Tekst Rzecznika Praw Dziecka przypomina „Korczakowskie prawo do społecznej partycypacji dziecka : dziecięce obywatelstwo”.  Kolejne teksty dotyczą: nauki demokracji w szkole – doświadczenia na rzecz aktywnej edukacji obywatelskiej, parlamentu uczniowskiego jako instytucji ochrony praw dziecka. Drugi rozdział książki prezentuje  teksty nt. praw dziecka w systemie wychowawczo-resocjalizacyjnym. Opisano zagadnienie  eurosieroctwa jako przejawu dezorganizacji społecznej m.in. w Polsce, Mołdawii, Ukrainie. Następnie pokazano pozytywny wymiar pomocy społecznej służb społecznych w pracy kuratorów z nieletnimi w Polsce i USA, rolę kuratora sądowego w wykonywaniu prawa do kontaktu z dzieckiem, trudną sytuację dzieci i ich matek, które odbywają karę pozbawienia wolności w przywięziennych domach dla matki i dziecka. Kolejny tekst prezentuje  Kwestionariusz Celów Życiowych Młodzieży w diagnozie resocjalizacyjnej. Ostatnia praca pod tytułem „Twórcza resocjalizacja poprzez hip-hop jako przykład respektowania praw dziecka”  prezentuje autorski projekt kulturo-techniczny pt. „Jestem podmiotem, a nie przedmiotem…” w edukacji praw młodych ludzi.