Kategoria: Proponowane nowości

Nowości książkowe: wybór i opracowanie Mirosława Ciesielska i Magdalena Schramm Nowości audowizualne: wybór Marzanna Łyszkowska

Nowości książkowe w PBW w Gdańsku

Zachęcamy do korzystania z nowych książek zakupionych na potrzeby młodzieży uczestniczącej w I Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej Zdolni z Pomorza: Sztuczna inteligencja – nadzieje, wyzwania, perspektywy, która odbyła się 18 listopada 2017 r. na Politechnice Gdańskiej. Zgodnie z tematem konferencji publikacje dotyczą sztucznej inteligencji w interdyscyplinarnym ujęciu (biologia, chemia, fizyka, informatyka i kompetencje społeczne). Zakupione materiały okazały się bezcenną pomocą dla uczniów przygotowujących artykuły do publikacji pokonferencyjnej.

Rozwijanie mądrości dziecka : koncepcja i wskazówki metodyczne / Elżbieta Płóciennik

Rozwijanie mądrościi dziecka

Rozwijanie mądrości dziecka : koncepcja i wskazówki metodyczne / Elżbieta Płóciennik. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – ISBN 978-83-8088-096-2

Strategie wspierania pozytywnych zachowań dzieci i młodzieży z autyzmem / Martin Hanbury

Strategie wspierania pozytywnych zachowa˝ 300px

Strategie wspierania pozytywnych zachowań dzieci i młodzieży z autyzmem / Martin Hanbury ; [tłumaczenie: Zofia Zdral]. – Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2016. – ISBN 978-83-63766-01-6

Autyzm i problemy natury sensorycznej / Temple Grandin

Autyzm i problemy

Autyzm i problemy natury sensorycznej / Temple Grandin ; [przekład Juliusz Okuniewski]. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2017. – ISBN 978-83-7744-127-5