Kategoria: Proponowane nowości książkowe

Propozycje nowości książkowych. Wybór i opracowanie nowości książkowych - nowości pedagogicznych: Mirosława Ciesielska i Magdalena Schramm.

Uczę się uczyć : ocenianie kształtujące w praktyce / Danuta Sterna

Uczę się uczyć

Uczę się uczyć : ocenianie kształtujące w praktyce / Danuta Sterna. – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2016. – ISBN 978-83-65457-02-8

Autyzm a wczesna interwencja : rzeczowe pytania, życiowe odpowiedzi / James Ball

Autyzm a wczesna interwencja

Autyzm a wczesna interwencja : rzeczowe pytania, życiowe odpowiedzi / James Ball ; przekł. Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska. – Gdańsk. : Harmonia Universalis, 2016. – ISBN 978-83-7744-113-8

Starość : między tradycją a współczesnością / pod redakcją Moniki Doroty Adamczyk.

Starość

Starość : między tradycją a współczesnością / pod redakcją Moniki Doroty Adamczyk. – Kraków : Impuls, 2016. – ISBN 978-83-8095-190-7

Narkotyki i dopalacze : zjawisko, zagrożenia, rozpoznawanie zachowań, profilaktyka / red. nauk. Mariusz Z. Jędrzejko, Mirosław Kowalski.

Narkotyki i dopalacze

Narkotyki i dopalacze : zjawisko, zagrożenia, rozpoznawanie zachowań, profilaktyka / red. nauk. Mariusz Z. Jędrzejko, Mirosław Kowalski. – Warszawa-Milanówek : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR : Centrum Profilaktyki Społecznej – Oficyna Wydawnicza von Velke, 2016. – ISBN 978-83-7545-718-6. – 978-83-934554-3-0