Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Przedszkolak : książka dla nauczycieli i rodziców : praca zbiorowa

PrzedszkolakPrzedszkolak : książka dla nauczycieli i rodziców : praca zbiorowa / red. Wanda Papugowa. – Kraków : CEBP, 2015. – ISBN 978-83-64631-27-6

Książka zawiera prace autorek na temat wychowania dzieci we współczesnym świecie i funkcjonowania dziecka  w środowisku szkolnym. Opisano m.in. zasady skutecznej komunikacji rodziców i dzieci,  wskazano na współczesne błędy w komunikacji, techniczne warunki skutecznej komunikacji. Zwrócono też uwagę  na rolę nagród i kar w wychowaniu,  mechanizm „oddawania władzy dziecku”. Jedna praca poświęcona została mediacji jako instrumentu wsparcia rodziny w konflikcie. Kilka prac dotyczy osiągania gotowości szkolnej i adaptacji dziecka do przedszkola: jakie uczucia towarzyszą rodzicom posyłającym dziecko do szkoły, co utrudnia dziecku start edukacyjny, w jaki sposób rodzice mogą wspierać start edukacyjny, od czego zależy sukces edukacyjny dziecka. Publikacja ma także pomóc  nauczycielom i rodzicom we wspomaganiu rozwoju dziecka z różnymi zaburzeniami. Rozdziały poświęcone tym zagadnieniom to: Wspieranie prawidłowego rozwoju mowy dziecka, Jedzenie – problem czy zaspokajanie potrzeby?, Zachowania agresywne.