Przemoc w rodzinie : ujęcie interdyscyplinarne / pod redakcją naukową Łukasza Wirkusa i Pawła Kozłowskiego

Przemoc w rodzinie : ujęcie interdyscyplinarne / pod redakcją naukową Łukasza Wirkusa i Pawła Kozłowskiego. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017. – 978-83-7850-973-8

Przemoc w rodzinieZjawisko przemocy zostało przedstawione w ujęciu interdyscyplinarnym: prawnym, społecznym, psychologicznym, pedagogicznym i kulturowym. Pierwsza część książki zawiera prace z perspektywy prawno-społecznej, które opisują następujące zagadnienia: kara kryminalna i jej funkcje ochronne, przemoc domowa w odniesieniu do doktryn prawnych i ochrony prawnej osób pokrzywdzonych, przemoc w rodzinie w ujęciu prawa karnego, skala i struktura zjawiska przemocy w rodzinie, społeczno-prawne aspekty wykorzystania seksualnego dziecka, czyny karalne nieletnich z użyciem przemocy, przemoc wobec kobiet i ludzi starych. Druga część publikacji zawiera teksty, które prezentują zjawisko przemocy w ujęciu psychopedagogicznym, kulturowym  i dotyczą takich spraw jak: psychopatia a przemoc, resocjalizacyjna refleksja nad przemocą w rodzinie, przemoc w rodzinie wieloproblemowej, przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci w ramach międzynarodowych strategii INSPIRE, konsekwencje zjawiska przemocy oraz działania terapeutyczne i pomocowe w rodzinie z problemem, związek miedzy syndromem sztokholmskim a PTSD u ludzi doświadczających przemocy w relacjach, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach w pracy kuratora sądowego, przemoc jako przejaw męskiej dominacji. Książka skierowana jest do osób zajmujących się zjawiskiem przemocy teoretycznie i praktycznie.