Psychogeriatria / redakcja naukowa Mateusz Cybulski, Napoleon Waszkiewicz, Elżbieta Krajewska-Kułak, Kornelia Kędziora-Kornatowska

PsychogeriatriaPsychogeriatria / redakcja naukowa Mateusz Cybulski, Napoleon Waszkiewicz, Elżbieta Krajewska-Kułak, Kornelia Kędziora-Kornatowska. – Warszawa : PZWL Wydawnictwa Lekarskie, 2017. – ISBN 978-83-200-5318-0

Monografia z zakresu psychiatrii, psychologii, rehabilitacji osób starszych. Prezentuje zagadnienia zaburzeń psychicznych osób powyżej 60. roku życia i związane z tym problemy pielęgnowania pacjentów psychogeriatrycznych oraz zagadnienia z zakresu neurorehabilitacji i psychogerontologii. Na początku publikacji omówiono zagadnienia związane z psychiką osób starszych, podano uwarunkowania psychopatologii wieku podeszłego. Kolejne rozdziały książki to opis poszczególnych zaburzeń: otępienie, choroba Alzheimera, zaburzenia psychotyczne, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia depresyjne, lękowe, snu, zaburzenia seksualne, uzależnienia od alkoholu, leków. Jeden z rozdziałów prezentuje możliwości i ograniczenia farmakologii w psychogeriatrii. W zakresie rehabilitacji osób starszych przedstawiono problemy i praktyczne aspekty pielęgnowania pacjentów psychogeriatrycznych, teoretyczne podstawy metod neurorehabilitacji, diagnostykę i rehabilitację neuropsychologiczną osób z chorobami otępiennymi. Przedstawiono też ważny problem reakcji psychicznej i postawy wobec problemu śmierci. Podano uwarunkowania psychologiczne procesu starzenia i aspekty psychologiczne radzenia sobie z chorobami ludzi starszych. Książka przeznaczona dla specjalistów w zakresie medycyny i psychologii oraz dla studentów tych kierunków.