Psycholog w hospicjum : procedury działania

psycholog w hospicjumPsycholog w hospicjum : procedury działania / Elżbieta Trylińska-Tekielska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015. – ISBN 978-83-7383-729-4

 Podręcznik dla psychologów i  studentów psychologii oraz dla wszystkich tych, którzy pracują z ludźmi znajdującymi się w sytuacjach ekstremalnych. Prezentuje program wzmacniania osobowości osób pracujących w sytuacjach ekstremalnych, który ma za zadanie wsparcie psychologiczne członków rodziny i personelu. Program powstał na podstawie obserwacji w hospicjum. Ma on poprzez wgląd we własną psychikę umożliwić zrozumienie siebie, swoich predyspozycji i osiągnąć stanu uodpornienia na stres w pracy hospicyjnej. Część teoretyczna poradnika podaje wiedzę na temat przeżyć traumatycznych i stanu terminalnego. Część praktyczna zawiera zestaw testów i kwestionariuszy badających osobowość, temperament, sposoby komunikowania się z innymi, relacje w grupie społecznej, podatność na sytuacje kryzysowe, reakcje regresywne, pozwalających na przepracowanie z psychologiem problemów oraz na doprowadzenie do dojrzałego funkcjonowania w sytuacjach ekstremalnych.