Psychologia penitencjarna

Psychologia penitencjarnaPsychologia penitencjarna / red. nauk. Mieczysław Ciosek, Beata Pastwa-Wojciechowska. – Warszawa. – Wydaw. Nauk. PWN, 2016. – ISBN 978-83-01-18293-9
Publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu psychologii penitencjarnej. Autorzy omawiają zagadnienie kary, kary kryminalnej i kary pozbawienia wolności. Prezentują powstanie i rozwój instytucji więziennej oraz  zagadnienia dotyczące personelu więziennego. Opisują instytucje izolacyjne dla nieletnich i zakłady penitencjarne dla kobiet. Kilka prac poświęcono społeczności więźniów i podkultury więziennej. W książce podano teoretyczne podstawy resocjalizacji i dokonano przeglądu form oddziaływań penitencjarnych w zakresie socjalizacji oraz pomocy postpenitencjarnej. Zwrócono uwagę na rolę pracy więźniów, w tym wolontariat hospicyjny więźniów. Jeden z rozdziałów opisuje też rolę duszpasterstwa więziennego. Książka przeznaczona jest dla studentów różnych kierunków, szczególnie kryminologii, prawa, socjologii, pedagogiki resocjalizacyjnej oraz psychologii.