Psychologiczne uwarunkowania strategii radzenia sobie młodzieży gimnazjalnej w trudnych sytuacjach

psychologiczne uwarunkowaniaPsychologiczne uwarunkowania strategii radzenia sobie młodzieży gimnazjalnej w trudnych sytuacjach społecznych / Dorota Domińska- Witelona, 2014. – ISBN 978-83-61389-14-9

 Książka prezentuje wyniki badań nad osobowościowymi cechami strategii obronnych (agresji i uniku) i strategii zadaniowej radzenia sobie młodzieży w trudnych sytuacjach społecznych. Autorka opisuje  zachowania podejmowane przez młodzież gimnazjalną w celu poradzenia sobie z trudnościami w życiu codziennym w relacjach społecznych w szkole, z grupą rówieśniczą i z rodzicami. Publikacja zawiera teoretyczne omówienie pojęć: sytuacja społeczna, radzenie sobie w  sytuacjach trudnych, teoretyczne i praktyczne przedstawienie strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Następnie omawia podstawy metodologiczne przeprowadzonych badań, m.in. autorskie narzędzie badawcze do diagnozy strategii radzenia sobie stosowanych przez młodzież gimnazjalną – kwestionariusz KNO, opisuje przebieg badań i dokonuje analizy uzyskanych wyników. We wnioskach z badań podano praktyczne  wskazówki do poprawy jakości funkcjonowania młodzieży w gimnazjach, które mogą być pomocne w opracowywaniu programów terapeutycznych, socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych wspierających dzieci i młodzież w radzeniu sobie z  trudnościami w życiu społecznym.