Psychospołeczne konteksty relacji rodzinnych / redakcja Teresa Rostowska, Aleksandra Lewandowska-Walter.

Psychospołeczne konteksty relacji rodzinnych / redakcja Teresa Rostowska, Aleksandra Lewandowska-Walter. – Warszawa : Difin, 209. – ISBN 978-83-8085-768-1

Publikacja zawiera prace polskich psychologów nt. małżeństwa i rodziny, które zostały przedstawione w trzech rozdziałach tematycznych: relacje rodzinne w kontekście współczesnych przemian społecznych, relacje rodzinne w kontekście rozwoju indywidualnego, relacje rodzinne w kontekście zdrowia. W pierwszym rozdziale książki są prace, w których autorzy opisują różne problemy relacji we współczesnej rodzinie, relacje rodziców z dzieckiem prenatalnym, postrzeganie postaw rodzicielskich przez uczniów z wysokimi osiągnięciami szkolnymi. Przedstawiono też zagadnienie relacji międzypokoleniowej w rodzinie, czyli rola dziadków we współczesnej rodzinie. Kolejne prace  dotyczą problemów życia małżeńskiego jak bezdzietność i rozwody. W drugim rozdziale tematycznym autorzy opisują wpływ indywidualnych predyspozycji na relacje małżeńskie i rodzinne. Wskazują na problemy związane z aktywnością zawodową, w tym pracą za granicą kraju, rolą relacji między rodzeństwem w kształtowaniu się tożsamości osobowej, rolą cech temperamentu i czynników rodzinnych w rozwoju osobowości młodzieży. Ostatni rozdział zawiera opisy problemów zdrowotnych w kontekście funkcjonowania rodziny. Przedstawiono aspekty funkcjonowania rodziny w sytuacji chorób członków rodziny (choroby dermatologiczne, neurologiczne, psychiczne). Na zakończenie przedstawiono teorię specyficznych relacji z osobą chorą przewlekle oraz formy wsparcia psychologicznego dla małżonków opiekujących się chorym partnerem.