Publikacje w języku ESPERANTO

Publikacje w języku ESPERANTO  dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku – zestawienie bibliograficzne

Zestawienie bibliograficzne uwzględnia zbiory Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku (w tym dar Polskiego Związku Esperantystów. Oddział Gdański). Zastosowano drugi stopień szczegółowości opisu bibliograficznego.
Opis bibliograficzny zgodny z obowiązującymi normami:
PN-82/N-01152.01: Opis bibliograficzny. Książki.
PN/82-N-01152/00: Opis bibliograficzny – Postanowienia ogólne.
PN-85/N-01158: Skróty wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym.

Zestawienie uszeregowano tematycznie, wyodrębniając działy:

  • Słowniki
  • Podręczniki
  • Książki metodyczne
  • Literatura piękna polska w języku esperanto
  • Literatura piękna powszechna w języku esperanto
  • Krajoznawstwo
  • Inne