Regulamin Wypożyczeń Międzybibliotecznych

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku

REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH

PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W GDAŃSKU

 1. Z Wypożyczeń międzybibliotecznych ma prawo korzystać każdy będący czytelnikiem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku (PBW) – placówki macierzystej w Gdańsku oraz filii w Chojnicach, Gdyni, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Nowym Dworze Gdańskim, Pruszczu Gdańskim, Pucku, Sztumie, Starogardzie Gdańskim, Tczewie i Wejherowie.
 2. Zamówienie na niezbędne i nieosiągalne w Trójmieście lub (w przypadku filii) na terenie danego powiatu materiały biblioteczne czytelnik składa osobiście lub poprzez pocztę elektroniczną.
 3. Jeśli poszukiwana książka znajduje się w bibliotece na terenie Trójmiasta, w przypadku filii w innej bibliotece na terenie powiatu, pracownicy PBW pomagają w zlokalizowaniu jej, czytelnik – mieszkaniec Gdańska, Gdyni Sopotu lub danego powiatu musi do niej dotrzeć sam.
 4. Materiały biblioteczne, których brak w bibliotekach krajowych, można wypożyczać
  z bibliotek zagranicznych za pośrednictwem Biblioteki Narodowej w Warszawie.
 5. Czytelnik składa zamówienie na jednolitym formularzu rewersu, który będzie używany jako rewers jednorazowy lub rewers okrężny (załącznik nr 1: wzór rewersu).
 6. Czytelnik na rewersie podaje opis bibliograficzny, który powinien zawierać:
  *dla wydawnictw zwartych: nazwisko i imię autora, tytuł, miejsce i rok wydania
  *dla wydawnictw ciągłych: tytuł, miejsce wydania, tom, rocznik, rok wydania, numer zeszytu, strony, nazwisko autora i tytuł artykułu.
 7. Czytelnik, który nie zna dokładnych danych bibliograficznych, podaje źródło informacji o poszukiwanej pozycji pracownikowi PBW, który pomaga w zlokalizowaniu jej za pomocą dostępnego katalogu on-line.
 8. Zamówienie powinno być zrealizowane w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia rewersu.
 9. Na życzenie czytelnika można wykonać odbitkę kserograficzną lub skan z fragmentów dzieł lub artykułów czasopism nie przekraczających 15 stron druku. Koszt powielenia dokumentów wtórnych ponosi czytelnik, zgodnie z cennikiem na dany rok kalendarzowy, wprowadzonym przez Dyrektora PBW w Gdańsku.
 10. Sprowadzone materiały biblioteczne, zarówno z innych bibliotek, jak i z filii oraz placówki macierzystej PBW, udostępniane są czytelnikom wyłącznie na miejscu w Czytelni Biblioteki w okresie wyznaczonym przez bibliotekę wypożyczającą i według ustalonych przez nią zasad.
 11. Wypożyczenia z bibliotek krajowych są bezpłatne, za wypożyczenie materiałów
  z bibliotek zagranicznych wszelkie koszty (porto i przelewy bankowe) związane
  z otrzymaniem i ponownym odesłaniem przesyłki ponosi czytelnik (wg taryfy usług pocztowych).
 12. Wypożyczanie międzybiblioteczne nie obejmuje druków wydanych do 1945 r., zbiorów specjalnych, dzieł rzadkich i bardzo drogich, gazet i czasopism (wykonuje się odbitki kserograficzne i skany potrzebnych artykułów), popularnej literatury beletrystycznej, zbiorów audiowizualnych oraz księgozbioru podręcznego.
 13. Zapoznanie się z przedstawionymi warunkami korzystania z usługi wypożyczeń międzybibliotecznych czytelnik potwierdza własnoręcznym podpisem.
 14. Zamówienia niezrealizowane odsyła się bibliotece zamawiającej z podaniem przyczyny niewykonania zamówienia lub przesłane są do biblioteki posiadającej daną pozycję.
 15. Biblioteka zamawiająca odpowiada materialnie za ewentualne straty związane z wypożyczeniem międzybibliotecznym.
 16. Osobny regulamin obowiązuje do wypożyczeń bibliotecznych w ramach Cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych – ACADEMICA.

 

 

 

Gdańsk, 27.01.2015 r.