Regulaminy

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami ogólnobibliotecznymi, które obowiązują w naszej placówce: