II Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa „Zdolni z Pomorza”

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a jej temat przewodni, czyli Wszechświat. Pomiędzy mikro- a makrokosmosem w nauce oraz sztuce, połączy nauki ścisłe, przyrodnicze oraz humanistyczne. W trakcie 6 godzin uczestnicy konferencji wysłuchają 39 referatów podczas 2 sesji w ramach 6 paneli dziedzinowych z biologii, chemii, fizyki, informatyki, matematyki i nauk humanistycznych. Obok uznanych autorytetów w tej dziedzinie i nauczycieli akademickich prelegentami będą najzdolniejsi uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa pomorskiego. Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji.

Wydarzenie, w którym organizatorzy przewidzieli udział ponad 300 osób, będzie znakomitą okazją do prezentacji naukowych zainteresowań uczniów pomorskich szkół, którzy przybliżą rówieśnikom takie zagadnienia jak: życie i ewolucja we wszechświecie, sposoby na przetrwanie w przestrzeni kosmicznej, czasoprzestrzeń, pojęcie makrokosmosu, harmonia i wymiary kosmosu oraz wiele innych, równie interesujących obszarów uczniowskich dociekań. To również szansa na bezpośredni kontakt z wybitnymi pracownikami naukowymi pomorskich uczelni oraz możliwość poznania dokonań instytucji prowadzących działalność naukowo-edukacyjną na terenie Pomorza, w tym oferty edukacyjnej gospodarza spotkania – Politechniki Gdańskiej.

Organizatorami wydarzenia są: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, Politechnika Gdańska oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Rzecznik Praw Dziecka, Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej oraz Pomorski Kurator Oświaty.

 

Plakat 22.09.2018

 

Zainteresowani udziałem w konferencji uczniowie oraz ich opiekunowie mogą dokonać rejestracji elektronicznej w terminie 27 sierpnia – 10 września poniżej lub na stronie:  https://pbwgdansk18.evenea.pl/


Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest dostarczenie do 10 września 2018 do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku (osobiście lub za pośrednictwem poczty) kompletu dokumentów projektowych dostępnych  tutaj:Deklaracje uczniów. Dokumenty muszą wypełnić pełnoletni uczniowie lub rodzice w imieniu uczniów, którzy nie ukończyli 18 lat.

Informacji szczegółowych udziela: 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku
Arleta Kundera: uczniowska.konferencja@pbw.it.pl
tel. 58 344 01 68 lub 58 341 70 87 w. 106
tel. kom. 518 535 578