Rodzicielstwo i dzieciństwo w rozwoju dziejowym / Iwona Banach, Edyta Bartkowiak

Rodzicielstwo i dzieciństwo w rozwoju dziejowym / Iwona Banach, Edyta Bartkowiak. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2021. – ISBN 978-83-8095-973-6

Książka prezentuje problematykę rodziny, rodzicielstwa i dzieciństwa w perspektywie dawnej i obecnej. Pierwsza część przedstawia w ujęciu historycznym postawy rodzicielskie w tradycji edukacyjnej, oblicza dzieciństwa w historii wychowania oraz problem niechcianego rodzicielstwa i zagrożonego dzieciństwa (pierwsze formy ochrony macierzyństwa i opieki zastępczej) z uwzględnieniem praktyki pedagogicznej i teorii wychowania zawartej w dziełach klasyków filozofii i pedagogiki. Druga część książki omawia problemy współczesnej rodziny, rodzicielstwa i dzieciństwa. Autorka opisuje rodzinę jako środowisko wychowawcze w sytuacji zmian społeczno-kulturowych, wybrane aspekty współczesnego rodzicielstwa jak atrybuty rodzicielstwa, modele rodzicielstwa, cechy współczesnego rodzicielstwa, rozwój umiejętności społecznych w rodzinie, odpowiedzialność za wychowanie, kultura pedagogiczna rodziców, identyfikacja dziecka z rodzicami. Następnie prezentuje wybrane problemy współczesnego dzieciństwa, m.in. wskazuje na zagadnienie holistycznego podejścia do edukacji współczesnego dziecka, edukacji dziecka w rodzinie, wychowanie dziecka we współczesnych realiach, dziecka w relacji z rodzicami, dziecka wobec zmian społecznych, zagrożone dzieciństwo.