Rodzina alkoholowa : jak lepiej ją rozumieć? : tajniki pracy socjalnej. Cz. 1 / Anna Dodziuk van Kooten, Ewa Spaczyńska.

Rodzina alkoholowa : jak lepiej ją rozumieć? : tajniki pracy socjalnej. Cz. 1 / Anna Dodziuk van Kooten, Ewa Spaczyńska. – Warszawa : Difin, 2020. – ISBN 978-83-8085-726-1

Książka o rodzinie z problemem alkoholowym została wydana w ramach serii „Biblioteka Pracy Socjalnej”. Autorki publikacji: Anna Dodziuk van Kooten –  psychoterapeutka, Ewa Spaczyńska – psycholog kliniczny, mają bogate doświadczenia w pomocy rodzinie, pomocy społecznej, psychologicznej i psychoterapii. Książka skierowana jest do pracowników socjalnych i asystentów rodziny i zawiera przede wszystkim praktyczne porady w pracy z rodziną alkoholową. Na początku publikacji podana jest charakterystyka rodziny z osobą uzależnioną, sposób i strategie funkcjonowania, mity i stereotypy nt. rodzin alkoholowych. Następnie jest wyjaśnienie i opis choroby alkoholowej m.in.: objawy choroby, fazy rozwoju, mechanizmy uzależnienia. Ważnymi zagadnieniem w pracy socjalnej jest przestawiony w książce problem współuzależnienia oraz sytuacja dziecka w rodzinie alkoholowej i przemoc domowa. W zakończeniu pracy autorki wskazały też na osobiste problemy pracowników socjalnych w pracy i dlatego podkreśliły potrzebę ich samoświadomości. W książce zamieszczono też kilka załączników z praktycznymi wskazówkami do pracy socjalnej jak: „Fazy rozwoju uzależnienia i powrotu do zdrowia”, „W paradoksalnej sytuacji. Wezwanie do żony alkoholika lub narkomana”, :Jak nie pomagać alkoholikowi pić i zająć się sobą – zadania dla żon alkoholików i kierunki pomocy”, „rodzaje, formy i skutki przemocy domowej”.