Rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły

Materiały, do wykorzystania przez nauczycieli, zostały  opracowane przez dr hab. Joannę Angiel z Uniwersytetu Warszawskiego.

Materiały edukacyjne dotyczące rzeki Wisły.