Rozłączone dzieci : Program Brain Balance dla dzieci z autyzmem, ADHD, dysleksją i innymi zaburzeniami neurologicznymi / Robert Melillo ; przekł. Karol Jaroszewski

Rozlaczone dzieci1Rozłączone dzieci : Program Brain Balance dla dzieci z autyzmem, ADHD, dysleksją i innymi zaburzeniami neurologicznymi / Robert Melillo ; przekł. Karol Jaroszewski. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2017. – ISBN 978-83-7744-107-7

Książka przedstawia Program Brain Balance amerykańskiego neurologa Roberta Melillo, który zajmuje się leczeniem zaburzeń neurologicznych u dzieci. Wg autora przyczyną zaburzeń takich jak autyzm, ADHD, dysleksji, jest zespół czynnościowego rozłączenia skoordynowanego funkcjonowania półkul mózgowych. Dlatego  Program zawiera przykłady ćwiczeń fizycznych, umysłowych oraz integracji sensorycznej do przywrócenia równowagi funkcjonowania mózgu. Na początku publikacji wyjaśniono różne zagadnienia związane z pracą mózgu dziecka (zrozumieć umysł rozłączonego dziecka, jak działa rozwijający się mózg, rozłączenie na linii lewa – prawa półkula, przyczyny nieprawidłowej współpracy półkul w mózgu). Następnie omówiono stosowanie w warunkach domowych Programu Brain Balance z wykorzystaniem ćwiczeń sensoryczno-motorycznych, planu modyfikacji zachowań, informacji nt. nadwrażliwości pokarmowych (Plan żywieniowy programu Brain Balance) oraz programu dodatkowego do utrzymania osiągniętych rezultatów. Książka prezentuje nowatorskie podejście w leczeniu zaburzeń neurologicznych u dzieci, które autor stosuje od 1994 roku w wielu ośrodkach USA.