Rozmawiajmy o uchodźcach : punkty widzenia, klub dobrej rozmowy : przewodnik dla młodzieży / Malina Baranowska-Janusz, Julia Godorowska, Elżbieta Krawczyk

Klub dobrej rozmowyRozmawiajmy o uchodźcach : punkty widzenia, klub dobrej rozmowy : przewodnik dla młodzieży /  Malina Baranowska-Janusz, Julia Godorowska, Elżbieta Krawczyk. – Warszawa : Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2017. – ISBN 978-83-65457-51-6

Zespół projektu „Rozmawiajmy o uchodźcach” Centrum Edukacji Obywatelskiej prezentuje scenariusz wstępny pt. „Punkty widzenia w Klubie dobrej rozmowy”. Celem działalności CEO jest popularyzacja wiedzy, umiejętności i postaw dla społeczeństwa obywatelskiego. Przedstawione materiały edukacyjne mogą być wykorzystane do zajęć wychowawczych o migracjach i uchodźcach. W książce omówiono m.in. cele działalności Klubu dobrej rozmowy, korzyści z założenia Klubu, dlaczego warto rozmawiać o uchodźcach, jak rozmawiać – 10 porad, emocje i język w rozmowie o uchodźcach. Następnie w siedmiu krokach podano informacje jak założyć Klub dobrej rozmowy. Kolejna część publikacji to wskazówki i przykłady tematów rozmów o migracji i uchodźcach na podstawie: książki, filmu, spotkania z ciekawym człowiekiem, prasy i mediów, wycieczki związanej z tematyką migracyjną. Ostatni rozdział książki podaje podstawowe informacje o sytuacji uchodźców w Polsce i w Europie.