Rozpoczynanie terapii integracji sensorycznej / Bonnie Arnwine

Rozpoczynanie terapii sensorycznej_mini5Rozpoczynanie terapii integracji sensorycznej / Bonnie Arnwine ; [przekł. Karol Jaroszewski]. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016. – ISBN978-83-7744-115-2

 Autorka przedstawia zabawy w nauczaniu i wychowaniu osób ze specjalnymi potrzebami, u których stwierdzono  zaburzenia przetwarzania sensorycznego SPD. Zaburzenia te objawiają się tym, że mózg źle odczytuje informacje przekazywane przez zmysły. Osoby z SPD nieadekwatnie reagują na zwykłe doświadczenia sensoryczne, mają np. problemy z ciałem, które odmawia im posłuszeństwa. Poradnik praktyczny zawiera przykłady wesołych i niedrogich zabaw sensorycznych do zorganizowania w domu i ośrodku. Podaje też  informacje, gdzie można uzyskać pomoc dla dziecka z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego. Każdy rozdział publikacji prezentuje ćwiczenia oparte na danej potrzebie sensorycznej: ćwiczenia dotykowe, ćwiczenia z zakresu motoryki dużej i małej, zabawy wzrokowe, słuchowe, zapachowe, ćwiczenia z zakresu motoryki oralnej. Przy każdej zabawie podano spis przedmiotów lub składników do jej zorganizowania. Podane są też rozszerzenia, które mają utrzymywać zainteresowania u dziecka.