Rozwijanie mądrości dziecka : koncepcja i wskazówki metodyczne / Elżbieta Płóciennik

Rozwijanie mądrościi dzieckaRozwijanie mądrości dziecka : koncepcja i wskazówki metodyczne /  Elżbieta Płóciennik. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – ISBN 978-83-8088-096-2

Książka została wydana w ramach serii „Edukacja dla Mądrości”. Autorka prezentuje teorię rozwijania mądrości dzieci, korzystając z koncepcji Roberta J. Sternberga. Analizuje działania edukacyjne, których celem jest dążenie do optymalnego rozwoju  potencjalnych zdolności jednostki i jej osobowości, tak by potrafiła radzić sobie z wyzwaniami współczesnego świata – „społeczeństwa wiedzy”. Publikacja zawiera część teoretyczną dotyczącą pojęcia „edukacja dla mądrości” oraz  część praktyczną zawierającą propozycje metodyczne zajęć do wykorzystania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W pierwszej części pracy autorka podejmuje próbę zdefiniowania pojęcia ”edukacja dla mądrości” prezentując następujące zagadnienia: aktualność dyskursu na temat mądrości, podstawy teoretyczne współczesnej edukacji, wyzwania dla nauczycieli, edukacja dla mądrości jako holistyczna koncepcja kształcenia, rozwijanie mądrości w dzieciństwie. Metodyka rozwijania zdolności i mądrości na poziomie wczesnej edukacji została przedstawiona w zakresie:  zasada rozwijania mądrości, podstawa programowa a rozwijanie mądrości, przykłady technik i ćwiczeń stymulujących mądrość. Książka jest skierowana została do studentów i nauczycieli akademickich, wychowawców i pedagogów, konsultantów i doradców metodycznych, a także do rodziców. Publikacja stanowi komplet z tytułami: Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej : scenariusze zajęć w przedszkolu i szkole podstawowej, Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej : scenariusze zajęć dla młodzieży.