Sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2019/2020

Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy w r. szkolnym 2019/2020 (II półrocze)

W roku szkolnym 2019/2020 proponujemy nauczycielom województwa pomorskiego:

 1. Wspomaganie szkół i placówek oświatowych poprzez pracę sieci współpracy
  i samokształcenia
  , koordynowanych przez odpowiednio przeszkolonych pracowników biblioteki – nauczycieli bibliotekarzy.
 2. Pomoc obejmującą doradztwo w zakresie: doboru i opracowania księgozbioru biblioteki szkolnej, promocji czytelnictwa wśród dzieci i dorosłych, wychowania przez czytanie
  oraz rozwiązywania bieżących problemów bibliotek szkolnych.
 3. Szkolenia rad pedagogicznych w zakresie nowoczesnego warsztatu pracy nauczyciela,
  w tym wykorzystania TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych), promocji czytelnictwa, bezpieczeństwa w sieci, edukacji filmowej i biblioterapii.

 

Informacje i zapisy:
Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych
I piętro, pokój 223
58 341 70 87 wew. 115
wspomaganie@pbw.gda.pl