Laureaci konkursów „Siostro, Bracie – zostań w chacie”

Ogólne  zasady  akcji  konkursowej  “Siostro, Bracie – zostań w chacie”
 
 1. Organizatorem akcji konkursowej są: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku www.pbw.slupsk.pl  oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku www.pbw.gda.pl
 2. Konkursy realizowane są drogą elektroniczną
 3. Konkursy skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i średnich  województwa pomorskiego
 4. Szczegółowe zasady uczestnictwa określone są dla poszczególnych tytułów konkursów
 5. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną pracy konkursowej organizatorowi konkursu
 6. Fundatorem nagród książkowych w akcji konkursowej “Siostro, Bracie – zostań w chacie” jest Marszałek Województwa Pomorskiego
 
 
Główne cele akcji konkursowej:
 • wsparcie nauczycieli w działaniach związanych z edukacją obywatelską i kształtowaniem właściwych postaw społecznych
 • rozwijanie i promowanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży
 • rozwijanie wyobraźni, kreatywności dzieci i młodzieży
 • kształcenie umiejętności wykorzystywania różnorodnych materiałów w nauce  i zabawie
 • kształtowanie odpowiedniej postawy wobec własnego zdrowia oraz zdrowia rodziny
 • zwiększanie świadomości o zagrożeniach dla zdrowia
 • podejmowanie odpowiednich wyborów w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu
 • propagowanie wśród dzieci wiedzy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia

Wybierz konkurs dla siebie: (zgłoszenia przyjmujemy do 10 kwietnia)

 1. Konkurs na laurkę – podziękowanie dla pielęgniarek i lekarzy, ratowników medycznych, strażaków – adresowany dla przedszkolaków i klas 0
 2. Zdrowo w domu – konkurs na plakat promujący zdrowy tryb życia, kształtujący właściwe postawy uczniów wobec zdrowia i życia – adresowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych
 3. Świat jest nasz – konkurs na prezentację multimedialną nt. zagrożeń współczesnego świata – adresowany do uczniów klas VII-VIII SP oraz uczniów szkół ponadpodstawowych
 4. List do babci lub/i dziadka –  konkurs na list o książce, którą przeczytałem/am w czasie pobytu w domu –  adresowany do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych
 5. Super przepis – konkurs na zdjęcie potrawy przygotowanej wspólnie z rodziną w czasie pobytu w domu –  adresowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych
 6. Zainspiruj innych  – konkurs rozwijający kreatywność i umiejętność posługiwania się nowymi technologiami – adresowany do uczniów klas VII – VIII SP oraz uczniów szkół ponadpodstawowych
 7. Chcę być taki jak… – konkurs rozwijający umiejętności plastyczne oraz kreatywność młodszych uczniów – adresowany do uczniów klas 0 – III szkół podstawowych
 8. Sleeveface – konkurs promujący zainteresowania czytelnicze oraz kreatywne wykorzystanie nowoczesnej technologii – adresowany do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych
 9. Myślę, więc czytam- konkurs rozwijający zainteresowania czytelnicze oraz wykorzystanie nowoczesnej technologii – adresowany do uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych

Galeria prac konkursowych pt.: Chcę być jak…

Galeria prac konkursowych nt. Sleeveface: książka w domowej przestrzeni

https://www.facebook.com/pbwGdansk/videos/1487531494754782/

https://www.facebook.com/pbwGdansk/videos/1478810928967716/

https://pl-pl.facebook.com/pbwGdansk/videos/343731816584641/

Kwarantanna na wesoło

https://pl-pl.facebook.com/pbwGdansk/videos/2618996618423950/