Skuteczna praca z wychowankiem niedostosowanym społecznie w grupie socjoterapeutycznej

Skuteczna pracaSkuteczna praca z wychowankiem niedostosowanym społecznie w grupie socjoterapeutycznej / Aneta Paszkiewicz. – Warszawa : Difin, 2017. – ISBN 978-83-8085-223-5

 Autorka prezentuje zastosowanie metod socjoterapii w pracy terapeutycznej z młodzieżą niedostosowaną społecznie w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych. Wskazuje na dużą rolę grupy rówieśniczej w pożądanym oddziaływaniu terapeutycznym i jednocześnie podkreśla ideę podmiotowości w wychowaniu. Praca składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna podaje definicje wychowanie personalistycznego, niedostosowania społecznego, omawia zagadnienie wychowania w grupie i przez grupę, socjoterapię jako metodę pracy terapeutycznej z grupą. W części praktycznej prezentowane są zagadnienia związane z prowadzeniem zajęć w grupie socjoterapeutycznej jak: projektowanie zajęć socjoterapeutycznych – diagnoza uczestników zajęć i opracowanie programu, metody i techniki zajęć socjoterapeutycznych, techniki treningowe w socjoterapii, techniki wspierające grupę w dochodzeniu do celu. Opisano także kompetencje wychowawców pracujących z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie, role pełnione w grupie socjoterapeutycznej przez poszczególnych jej członków. Autorka zawarła też w publikacji opisy trudnych sytuacji w procesie wychowawczym: trudności pojawiające w trakcie zajęć grupowych, konflikty w grupie i sposoby ich rozwiązywania, naruszanie granic. Książka skierowana jest do nauczycieli, wychowawców, studentów pedagogiki, psychologii i kierunków nauczycielskich.