Skuteczne sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych : procedury postępowania, pozytywne wychowanie – sprawdzone metody, zadania nauczycieli, specjalistów, dyrektora / Magdalena Goetz, Małgorzata Celuch

Skuteczne sposoby1Skuteczne sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych : procedury postępowania, pozytywne wychowanie – sprawdzone metody, zadania nauczycieli, specjalistów, dyrektora / Magdalena Goetz, Małgorzata Celuch. – Warszawa : Wiedza i Praktyka, cop. 2017. – ISBN 978-83-269-6986-7

Autorki przedstawiły zagadnienia  związane z najczęściej występującymi w szkołach problemami wychowawczymi takimi jak przemoc rówieśnicza, palenie tytoniu, wagarowanie. Wskazały zasady skutecznej interwencji w razie wystąpienia tych problemów, podkreślając konieczność dokładnego poznania przyczyn niewłaściwego postępowania i indywidualnego traktowania każdego przypadku. W rozdziale „Przemoc, wagary używki – zadania nauczycieli, specjalistów, dyrektora szkoły”, wskazano sposoby odpowiedniej reakcji pracowników szkoły w przypadku pojawienia się problemów w zależności od wieku uczniów. Ostatni rozdział publikacji zawiera procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo. Autorki podały też  podstawy prawne i bibliografię przedmiotu.