Socjoterapia młodzieży : studium psychologiczno-pedagogiczne / Barbara Jankowiak, Emilia Soroko

Socjoterapia młodzieży : studium psychologiczno-pedagogiczne / Barbara Jankowiak, Emilia Soroko. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021. – ISBN 978-83-01-21638-2

Publikacja prezentuje socjoterapię w ujęciu psychologicznym i pedagogicznym. Omawia zagadnienie pomocy psychologicznej i pedagogicznej, w tym profilaktykę, diagnozę psychologiczną i pedagogiczną, rozwój człowieka w okresie adolescencji, socjalizację i wychowanie. W pierwszym rozdziale przedstawiono zagadnienie zdrowia psychicznego młodzieży podejmującej socjoterapię, m.in. zdrowia psychicznego młodzieży w Polsce, możliwość stosowania socjoterapii młodzieży podejmującej zachowania ryzykowne. Następnie autorki opisały socjoterapię jako formę pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wskazały na wybrane problemy jak: kontrowersje wokół rozumienia socjoterapii, miejsce socjoterapii wśród innych form pomocy, cele działań socjoterapeutycznych. Rozdział trzeci opisuje diagnozowanie w socjoterapii i wyjaśnia diagnozę kwalifikującą do socjoterapii, diagnozę wyjaśniającą, diagnozowanie systemu społecznego, diagnozowanie grupy socjoterapeutycznej oraz ocenę skuteczności socjoterapii. Kolejny rozdział zawiera opis socjoterapii jako pracy z grupą młodzieży, czyli proces grupowy w socjoterapii, metody i techniki pracy, ćwiczenia i zabawy socjoterapeutyczne a praca z grupą w podejściu psychodynamicznym i poznawczo-behawioralnym oraz tworzenie i stosownie programów socjoterapeutycznych. Ostatnia część książki zawiera rozważania nt. socjoterapeuty i dotyczy identyfikacji zawodowej socjoterapeuty, kompetencji w pracy socjoterapeutycznej, doświadczenia zawodowego, etyki i superwizji w pracy socjoterapeutów. Publikacja zawiera rozważania teoretyczne w zakresie socjoterapii jak i praktyczne w pracy socjoterapeutycznej i jest skierowana do studentów, teoretyków i praktyków zajmujących się pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży.