Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć / red. nauk. Ewa Grudziewska. – Warszawa : Difin, 2015. – ISBN 978-83-7930-657-2

Publikacja stanowi poradnik dla pedagogów, psychologów, nauczycieli i wychowawców, którzy prowadzą działania terapeutyczno-wychowawcze. Autorzy przedstawili metody socjoterapii stosowane w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w obszarze zaburzeń zachowania, zaburzeń emocjonalnych i trudności adaptacyjnych. Działania socjoterapeutyczne mogą być prowadzone w szkołach, palcówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. Publikacja daje m.in. odpowiedź na pytanie jak radzić sobie z trudnościami w pracy z grupą socjoterapeutyczną, jakie są podstawowe zasady zawierania kontraktu z grupą, aby stał się on skutecznym narzędziem pracy socjoterapeuty. Składa się ze wstępu teoretycznego, który omawia podstawy teoretyczne oddziaływań socjoterapeutycznych z grupą. Następnie przedstawiono sześć autorskich programów terapeutycznych studentów socjoterapii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Każdy program zawiera wprowadzenie teoretyczne, scenariusze zajęć oraz wnioski z realizacji. Programy są przeznaczone do pracy z dziećmi  wieku szkolnym i młodzieżą gimnazjalną z deficytami w zakresie kompetencji społecznych. Dotyczą pracy z dziećmi nieśmiałymi, agresywnymi, pracy w zakresie rozwijania poczucia własnej wartości, pracy z młodzieżą gimnazjalną dotkniętą euro sieroctwem, pracy nad relacjami społecznymi wśród młodzieży gimnazjalnej.