Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć. Cz. 2

 Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć. Cz. 2 / red. nauk. Ewa Grudziewska. – Warszawa : Difin, 2016. – ISBN 978-83-8085-043-9

Publikacja przeznaczona dla pedagogów, psychologów, nauczycieli i socjoterapeutów, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą z różnymi zaburzeniami, szczególnie zaburzeniami zachowania. W części teoretycznej przedstawiono pracę nt. diagnozy oraz ewaluacji w socjoterapii. Druga część zawiera propozycje konkretnych programów socjoterapeutycznych studentów socjoterapii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Każdy program zawiera wprowadzenie teoretyczne, scenariusze zajęć oraz wnioski z realizacji. Pierwszy przeznaczony jest do pracy z dziećmi przedszkolnymi, które mają trudności w wyrażaniu swoich emocji, mają problemy z zachowaniami agresywnymi. Kolejny dotyczy budowania poczucia własnej wartości u dzieci w wieku 11-12 lat. Ostatni program socjoterapeutyczny ma celu wspomaganie rozwoju umiejętności radzenia sobie z konfliktami, zachowaniami agresywnymi i autoagresywnymi wśród młodzieży gimnazjalnej. Praca stanowi poradnik w zakresie metodyki programów terapeutycznych do pracy z grupą, w którym zawarto też podstawy teoretyczne w zakresie diagnozy i ewaluacji w socjoterapii.