Spotkania z fikcyjnym terapeutą : jak tworzyć i czytać dzieciom opowiadania korygujące w ramach interwencji terapeutyczno-wychowawczych

1. Spotkania z fikcyjnym terapeutą1Spotkania z fikcyjnym terapeutą : jak tworzyć i czytać dzieciom opowiadania korygujące w ramach interwencji terapeutyczno-wychowawczych / Małgorzata Ganczarska. – Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2014. – ISBN 978-83-7395-027-8

Książka stanowi poradnik w procesie wychowania dziecka dla rodziców, wychowawców i pedagogów różnych specjalności (nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego oraz pracowników placówek oświatowo-wychowawczych). Autorka wykorzystała osiągnięcia współczesnej pedagogiki, psychologii i psychoterapii oraz bajkoterapii w celu opracowania interwencji terapeutycznych wspomagających wychowanie dzieci przejawiających indywidualne trudności w funkcjonowaniu. Publikacja dotyczy interwencji pośrednich – metaforycznych czyli przy pomocy fikcyjnego terapeuty, który pojawia się w wymyślonym przez dorosłego tzw. opowiadaniu korygującym przeznaczonym dla dziecka. W książce omówiono specyfikę interwencji terapeutycznych (pojęcia, techniki terapeutyczne i zasady), sposób konstruowania opowiadań korygujących, postać fikcyjnego terapeuty. Zaprezentowano 22 przykłady konkretnego problemu dziecka z indywidualnymi trudnościami w funkcjonowaniu, do którego skonstruowano fabułę opowiadania, wskazano elementy niezbędne do skonstruowania fabuły opowiadania, podano treść opowiadania i dokonano opisu reakcji dziecka na przeczytane opowiadanie.