Spotkanie autorskie z Adamem Wajrakiem – zapisy na listę rezerwową

24 maja 2018 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku odbędzie się spotkanie autorskie z dziennikarzem, przyrodnikiem, autorem książek opisujących świat zwierząt – Adamem Wajrakiem. Wydarzenie zostanie zrealizowane w ramach projektu Zdolni z Pomorza, a zapraszamy na nie przede wszystkim uczniów klas VII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Spotkanie jest bezpłatne, jednakże obowiązuje wcześniejsza rejestracja osób pragnących wziąć w nim udział. Zachęcamy szczególnie nauczycieli-bibliotekarzy do zgłaszania grup uczniów zainteresowanych twórczością Adama Wajraka oraz tematyką ochrony przyrody.

Rejestracja na listę rezerwową
Wydział Wspomagania Edukacji i Promocji PBW w Gdańsku
e-mail: wspomaganie@pbw.gda.pl
tel.: 58 341 70 87 (wew. 115)

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest dostarczenie do 20 maja 2018 do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku (osobiście lub za pośrednictwem poczty) kompletu dokumentów projektowych dostępnych ZzP-komplet-dokumentow. Dokumenty muszą wypełnić pełnoletni uczniowie lub rodzice w imieniu uczniów, którzy nie ukończyli 18 lat. O uczestnictwie w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

spotkanie A.W.