Spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia

Drugie spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia „Nowoczesna Biblioteka Szkolna” odbyło się w zmienionym terminie – 22 marca 2018 roku w godzinach 16.00-18.00 w sali 236 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku.
Program_sieci_-_22.03.2018

Bliższe informacje:
Koordynator Sieci: Justyna Malinowska
wspomaganie@pbw.gda.pl