Stacja Warszawa

warsz.Stacja Warszawa /reż Maciej Cusze [et al.]. Warszawa, 2014

Pięć historii pokazujących losy mieszkańców współczesnej Warszawy, które częściowo splatają się ze sobą.

(źródło: http://www.filmweb.pl). – Sygn. DVD 2162