Stan inwentarzowy zbiorów PBW w Gdańsku i Filiach

 

Stan zbiorów w PBW w Gdańsku na dzień 31.12.2014 r.  
 
Lp. Placówka Liczba woluminów Liczba jedn. Inwent. Czasopism Liczba jedn. Inwent. Zbiorów specjalnych Łączna liczba jedn. Inwent.
Wydawnictw zwartych
1 Placówka macierzysta 170 820 16 534 20 383 207 737
2 Filia w Chojnicach 26 226 1 337 225 27 788
3 Filia w Gdyni 25 172 1 606 125 26 903
4 Filia w Kościerzynie 21 668 1 245 429 23 342
5 Filia w Kwidzynie 22 836 1 303 728 24 867
6 Filia w Malborku 21 534 50 228 21 812
7 Filia w Nowym
Dworze Gdańskim
23 230 375 163 23 768
8 Filia w Pruszczu Gdańskim 30 170 1 374 705 32 249
9 Filia w Pucku 20 524 1 690 601 22 815
10 Filia w Starogardzie Gd. 26 950 1 433 194 28 577
11 Filia w Sztumie 23 348 693 187 24 228
12 Filia w Tczewie 26 553 1 626 274 28 453
 13 Filia w Wejherowie 33 181 1 860 276 35 317
  Ogółem: 472 212 31 126 24 518 527 856