Strategie wspierania pozytywnych zachowań dzieci i młodzieży z autyzmem / Martin Hanbury

Strategie wspierania pozytywnych zachowa˝ 300pxStrategie wspierania pozytywnych zachowań dzieci i młodzieży z autyzmem / Martin Hanbury ; [tłumaczenie: Zofia Zdral]. – Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2016. – ISBN 978-83-63766-01-6

Autor publikacji prezentuje swoje doświadczenia z pracy z osobami cierpiącymi na autyzm jako nauczyciel, nauczyciel pomocniczy, opiekun, organizator gier i zabaw i dyrektor szkoły specjalnej. Opisane strategie, studia przypadków mają pomóc pracującym z dziećmi i młodzieżą z autyzmem rozumieć otaczający świat ich oczami, tak by wspomagać zachowania pozytywne i rozwijać umiejętności adaptacyjne podopiecznych. W pierwszym rozdziale książki przedstawiono aktualne teorie autyzmu, roboczą wersję tzw. trudnego zachowania. Drugi rozdział opisuje zagadnienie wspierania zachowań pozytywnych. Kolejne rozdziały podają teoretyczne i praktyczne strategie zwiększania możliwości dziecka oraz opis optymalnego środowiska uczynienia się dzieci z autyzmem. Ostatnia część pracy prezentuje zagadnienie wzajemnego wspierania się – rodzin przez rodziny, rodzin przez profesjonalistów, i profesjonalistów przez profesjonalistów. Książka przeznaczona jest do pracy dla terapeutów, nauczycieli i rodziców.