Studia podyplomowe – nauczanie języka polskiego jako języka obcego

Studia na UG prowadzone są w trybie niestacjonarnym zdalnym (100% zajęć online) lub w trybie niestacjonarnym mieszanym (w zależności od potrzeb i możliwości uczestników część zajęć online, część stacjonarnie). Program studiów podyplomowych obejmuje 370 godzin (niezależnie od realizowanej ścieżki).
Etapy:
Rejestracja w IRK: 30.04.2021 r. – 21.09.2021 r.
Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: 30.04.2021 r. – 23.09.2021 r.
Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: 27.09.2021 r.
https://ug.edu.pl/…/sp_nauczanie_jezyka_polskiego_jako_obce…