Sześciolatek w roli ucznia : praca zbiorowa / red. Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion

SzeÂciolatek w roli uczniaSześciolatek w roli ucznia : praca zbiorowa / red. Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2016. – ISBN 978-83-7173-321-5

 

Ważna publikacja w związku z obniżeniem wieku rozpoczęcia nauki szkolnej. Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 35) wprowadza prawo do edukacji przedszkolnej pięciolatków, a dla sześciolatków  przywraca rodzicom prawo do decydowania o rozpoczęciu przez ich dziecko nauki w szkole. W związku z pojawieniem się w szkole w roli ucznia sześciolatka autorzy publikacji prezentują różne sprawy z tym związane: czy szkoła i nauczyciele są przygotowani do jeszcze młodszego ucznia, czy nauczyciele posiadają odpowiednie kompetencje w zakresie prakseologii, komunikacji, współdziałania, kreatywności, technologii informacyjnej, aksjologii itd. Poszczególne rozdziały książki dotyczą zagadnień z zakresu pedagogiki porównawczej, psychologii, biomedyki i metodyki. W pierwszym rozdziale przedstawiono sytuacje dziecka sześcioletniego w Polsce i na świecie. Następnie omówiono charakterystykę i diagnozę rozwoju dzieci sześcioletnich  z klasyfikacją wybranych zaburzeń, formy aktywności dzieci w tym wieku oraz obszary aktywności dziecięcej. Na zakończenie podano przykłady nowatorskich tendencji w pracy  z sześciolatkami. Książka skierowana jest do nauczycieli i rodziców, studentów pedagogiki wczesnoszkolnej.