Szkoła w sytuacji trudnej : zdążyć z pomocą / redakcja naukowa Beata Szurowska. – Warszawa : Difin, 2020. – ISBN 978-83-885-747-6

Szkoła w sytuacji trudnej : zdążyć z pomocą / redakcja naukowa Beata Szurowska. – Warszawa : Difin, 2020. – ISBN 978-83-885-747-6

Publikacja zawiera teksty nt. różnych problemów w edukacji wczesnoszkolnej związanych z rozwojem i wychowaniem małych dzieci. Autorzy analizują trudne sytuacje i podają propozycje ich rozwiązywania metodyczne i wychowawcze. Każdy rozdział zawiera teorię omawianego zagadnienia oraz praktyczne sposoby rozwiązania tych problemów. W pierwszym rozdziale autorka przedstawiła przykładowe sytuacje trudne małego ucznia w szkole i sposoby ich rozwiązania Podano m.in. materiały metodyczne do diagnozowania i wspomagania rozwoju kompetencji polonistycznych i matematycznych w edukacji wczesnoszkolnej. Następne teksty dotyczą sytuacji dziecka, które powodują problemy w nauce jak wagary, niepowodzenia szkolne, niechęć do nauki oraz sytuacja rozstania rodziców. Kilka prac dotyczy form wspomagania rozwoju uczniów, którzy mają trudności w nauce pisania, czytania i matematyki, a także wspierania rozwoju ucznia zdolnego. W książce przedstawiono też problemy uczniów starszych, takich jak zaburzenia odżywiania, uzależnienia od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, zagrożenia cyberprzestrzeni, przestępczość nieletnich. W tych rozdziałach autorzy podali też sposoby pomocy w sytuacjach trudnych: formy udzielania pierwszej pomocy, działania w profilaktyce w zaburzeniach otyłości oraz profilaktyka w przemocy. Zgodnie z założeniami edukacji włączającej, która polega na wpieraniu dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnej, omówiono też różne edukacyjne aspekty niepełnosprawności uczniów niewidomych, niesłyszących i słabo słyszących i uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Książka skierowana jest zarówno dla nauczycieli jak i rodziców uczniów.