Szkolenia dla nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą PBW dotyczącą: zasobów, wykorzystania narzędzi oraz form doskonalenia dla nauczycieli różnych dziedzin.

Więcej informacji: wspomaganie@pbw.gda.pl

Oferta szkoleń w maju 2017 r.  szkoleniamaj2017